Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov izjavio početkom augusta da je stranka odlučila mučati u povodu obilježavanja obljetnice akcije Oluje u Srbiji da „opet ne bi bili žrtve“ tr da prijeteće poruke i uvredljivi iskazi prema Hrvatom uzn­e­miruju nje pripadnike.

SUBOTICA — „Zaglušujuće je ovih dani bilo u Srbiji od porukov ke ne samo da ne pridonosu normalizaciji, ne­go i strašu! Ujedno, brine to ča gotovo nije bilo umirujućih iz­javov drugih akterov Dshv je o­d­lučio dostojanstvo mučati! U protivnom, opet bi bili žrt­ve“, napisao je on na svojemu Twitter nalogu Žigmanov.

Objašnjavajući za hrvatske medije u Vojvodini tu izjavu, predsjednik Dshv-a je rekao da se „iz ljeta u ljeto osnažuju na­rativi od strane predstavnikov vlasti ki govoru o isključivoj krivici jedne strane, a ne govo­ri se o tom ča je prethodilo Oluji, niti se spominju stra­da­nja gradjanov Srbije hrvatske nacionalnosti po Oluji.

„Ovo ljeto to je, čini mi se, vrhunilo! Drugih glasov, bilo od strane političkih takmičarov, nevladinih organizacijov ili intelektualcev, gotovo da ni­je bilo, ča dodatno onda uzne­miruje Hrvate u Srbiji“, poru­čio je Žigmanov.

U govori i izjava, dodao je, preveć je strasti, prijetećih po­rukov i uvredljivih iskazov, ča zacijelo ne pridonosi daljnjoj normalizaciji odnosev izmed Srbije i Hrvatske. „Takova atmosfera negativno će se, bo­jim se, odraziti i na budući društveni položaj Hrvatov u Srbiji, ča će dodatno otežati ostvarivanje prava i artikuliranje na­ših interesov“, zaključio je.

U Vojvodini je u prethodni dvi dani održano već manifes­tacijov u organizaciji državnih i nevladinih institucijov, kao i Pravoslavne crikve, na ki se je oš­trom retorikom osudjivala hrvatska vojno-redarstvena akcija Oluja. Državni kabelski distributer „Pošta NET“ je kao i ranijih ljet 5. augusta, na teri­toriju Subotice, ugasio reemitiranje prvoga programa Hrt-a u vrime kada je ova medijska kuća prenosila svečanost proslave obljetnice i emitirala em­isije o Oluji.

Ni ovoga puta na njevi službeni stranica nije bilo službenoga obrazloženja takovoga postupka.

(Hina, Fenix-Magazin)

Kategorije