»Hrvatska noć« u Novoj Gori

Datum: 
pet, 06/22/2018 - 21:00

NOVA GORA (22., 23. i 24.  juni) — U okviru trodnevne fešte SV-a Marsch Nova Gora priredjuju i »Hrvatsku noć«

nastupaju

- pe­tak, 22. VI. (21.00)Vlado Kočiš Zec i Koprive;

- subota, 23. VI. je posvećena nogometu a

- nedilju, 24. VI. sv. maša (9.00), pomašnica i seniorsko otpodne + tombola.

30-ljetni jubilej Papinoga pohoda Trajštofu

Datum: 
sub, 06/23/2018 - 18:00

TRAJŠTOF (23. juni) — Spominjanje na 30-ljetni jubilej Papinoga pohoda Trajštofu;

subotu, 23. VI. sv. maša pri Papinom kri­žu (18.00) s dijecezanskim biškupom Egidijem Živkovićem, Cri­kvenim zborom i Tamburicom Traj­štof;

agapa;

izložba mašne prate­ži, kaležev… papine maše u bibli­oteki uz farsku crikvu (izložba je otvorena do 10. VIII. 2018.).

Festival hrvatske kulture u Slova­čkoj je postao dio opće kulture! (1)

Petar Tyran

Početke Festivala hrvat­ske kulture u Slovačkoj triba zapravo iskati u  1987. ljetu. Tada je krajem miseca junija bio hakovski Dan ml­adine u Mjenovu a Martin Prikosović je bio po­zvao tadašnjega načelnika Devinskoga Novoga Sela, Já­na Cvečka, u Mjenovo. On­de se je pak bio upoznao i s fileškimi Granič­ari i ih je po­zvao jur kratko potom na gos­tovanje u Devin­sko Novo Se­lo. Po gostovanju Graničarov onde pisao je Jakov Berlaković 11. septembra u Hrvatski novina pod naslovom „Braći na pohodu“: „Iako smo si braća po rodu, blizi po jeziku i su­sjedi u geografskom p­o­gledu, rijetkokrat imamo pri­liku da pohodimo naše Hr­vate u Čehoslovačkoj“.

Ministrica VP Marija Pejčinović-Burić na sastanku Stalnoga vijeća OESS-a

Potpredsjednica vlade RH i ministrica vanjskih i europ­skih poslov Marija Pejčinović Burić sudjelovala je u četvrtak, 14. junija u Beču na sastanku Stalnoga vijeća Oess-a (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju Osze) i istaknula važnost ku Hrvatska pridaje multila­te­ralnim forumom i dijalogu. Ministrica je sastanku nazočila u svojstvu predsjedavajuće Odborom ministrov Vijeća Europe na poziv Italije, ka trenutno predsjeda Oess-om.

Tagovi: 

Martin Ivančić o značaju noveliranja Zakona o narodni manjina, školstvu i mediji

Predsjednik Hrvatskoga kul­turnoga i dokumentarnoga centra kao i aktualni pot­pred­sjednik hrvatskoga Na­rod­nosnoga vijeća pri Saveznom kancelarstvu Martin Ivan­čić je bio gost u Centar.razgo­voru i Petra Tyrana srijedu, 13. junija u Hrvatskom centru u Beču. „Zakon o na­rodni grupa“ iz 1976. ljeta je potribno minjati jer je zastario i izgradjen na teritori­jalnom principu, pa uzima u obzir samo gradišćanske Hr­vate u Gradišću, a ne i one u Beču. To već ne odgovara današnjoj situaciji“, rekao je na tribini Centar.razgovora, bivši visoki činovnik u Gradišćanskoj zemaljskoj  vl­adi i bivši općinski politi­čar, socijaldemokrat Martin Ivančić.

Prvi i Drugi svitski boj

Ljetos se gustokrat posebnimi priredbami spominjamo strahotov Prvoga i Drugoga svitskoga boja. 2018. ljeta obilježavamo s jedne strani 100. (stovetu) obljetnicu prestanka Prvoga svitskoga boja a s druge strani se i spomi­njamo strahotov 1938. ljeta, ada „Anschlussa“ Austrije na Nimšku, i nacionalsocijalističke strahovladavine, ka je durala do 1945. ljeta.
Zato korististimo i u naši Mali jezični savjeti priliku, da si točnije pogledamo kako se pravilno moru pisati ti dva svitski boji (pak i neki drugi dogadjaji).

Dario Cebić osvojio je 2. mjesto na medju­narodnom naticanju iz kompozicije

Mladi hrvatski umjetnik, glazbeni pedagog i skla­datelj Dario Cebić osvojio je 2. mjesto na prestižnom na­ticanju iz kompozicije »Con­corso Internazionale di Musi­ca Città di Stresa 2018« ko je ovo ljeto po 26. put održano u organizaciji gradov Strese i Milana. Cebić je 2. mjesto osvojio sa skladbom „Komor­na sinfonija br. 5“ za ansambl.

Tagovi: