Otvaranje izložbe »Slikanje krajolika« iz zbirke Infeld

Datum: 
pet, 06/29/2018 - 19:00

TRAJŠTOF (29. juni) — Turistički savez i općina pozivaju na otvaranje izložbe »Slikanje krajolika« iz zbirke Infeld;

pozdrav: načelnik Viktor Hergović i Wolfgang Zemljak, turističkni savez,

o izložbi: Karolj Palković;

otvara zem. savj. mag. Hans Peter Dos­kozil;

muzičko oblikovanje: Trio – Guillen;

petak, 29. VI. (19.00) u farskom škadnju Trajštofa (iz­ložba je otvorena do 18. VIII.).

Ste znali? - Zač flamingoi stoju na jednoj nogi?

Flamingoi su lipe velike tro­p­ske ptice, poznate po imenu plamenac. Plamenac se zovu zato, kad im je farba spodo­b­na plamenu. Oni živu u Južnoj Ameriki i Afriki, ali i u tepliji mjesti južne Europe i zapadne Azije. Kod Vre­de­na na Nimško-Nizo­zemskoj gr­a­­nici živi mala kolonija plame­nac. To je naj­sjevernija kolonija na svitu.

Tagovi: 

Kako privlačiti leptire, da dojdu u naš vrtljac?

Rekli su mi: „Ne biži za nijednim! Gledaj svakomu u oči.“ Gdo se pred nami pašći, da ga ne bi dosignali, onoga mi ne interesiramo. Nijedan nam nije prijatelj, ki biži pred nami ili za nami. Prijatelj nam je on človik, ki je uz nas. Albert Camus za to ima precizne riči: Ne hodi za manom, morebit te neću pe­ljati. Ne hodi pred manom, morebit te neću slijediti. Ho­di uza mene i budi mi prijatelj! Adaptirano na ov citat moremo reći: Gdo hodi za nami, onoga moramo peljati mi, i on će profitirati od nas. Na toga človika se ne mo­remo nasloniti, ar je preslab.

Tagovi: 

Pjesnik Anton Leopold navršio 90. ljet

Jedan od najplodnijih suvrimenih „štoričarov“ ali prije sve­ga pjesnikov, Anton „To­n­či“ Leopold je srijedu, 13. ju­nija svečevao svoj 90. rodje­n­dan. Rukopisne zbirke Anto­na Leopolda obuhvaćaju daleko već od 2.000 pjesmic. Izdao je šest knjig a pjesme je objelodanio u antologija, školski knjiga, Gradišće K­alendaru i Hrvatski novina. Hrvatski centar u Beču je Antona Leopolda odlikovao s Kulturnom nagradom »Metron«.

Tagovi: 

Otvaranje izložbe »Bosna Quilts«

Datum: 
sub, 06/30/2018 - 18:00

VELIKI BORIŠTOF (30. ju­ni) — Otvaranje izložbe »Bosna Quilts« (pošiveni tepihi i deke — dokumenti suradnje žen iz različitih svitov: djelaonicu su utemeljilili 1993. za vrime boja u Bosni i do­mu za izbiglice Galina u Vorarlbergu);

sa Safirom Hoso iz Gora­žda i Lucijom Lienhard-Giesin­ger iz Bregenza razgovara mag. Ivica Mikula;

sub., 30. VI. (18.00);

izložba je otvorena do 28. VII u Galeriji umjetnosti & rukotvorine, Dolinski kraj 48; tel. 02614/2294, 0664/4310550 (ili po osobnom dogovoru);