Primarne oznake

Datum:

16/06/2018 - 13:00

DEVINSKO NOVO SELO — Hr­vatski kulturni savez u Slova­čkoj i Gradski dio Bratislave Devinsko Novo Selo pozivaju na 30. »Festival hrvatske kulture«:

— subotu, 16. 6. (13.00) sasta­nak predstavnikov hrvatskih manjin u Europi, u Muzeju, Istarska 68; vernisaža izložbe o moravski Hrvati (14.30), tradicionalno hrvat­sko kulinarstvo 1 (15.00) u Istarskoj 6, vernisaža izložbe »Festival hrvatske kulture 1989.-2018.« Istarska 4; Festival dičjih folklornih grup (16.00), kult. program 1 (17.30), Hrv. zabava 1 (19.30).

— nedilju, 17. 6. (11.00) sv. maša u crikvi, susret predstavnikov folklornih grup i gostov kod načelnika (14.30) Novoseoska 4, Fe­s­tivalska povorka (15.00), Kreativna djelonica za dicu II (16.00), Kulturni program (17.00): nastupaju hrvatski ansambli iz Slovačke; hrvatska zabava (19.00).