U znaku bl. Alojzija Stepinca: Povijesno shodišće gradišćanskih Hrvata u Zagrebu

Na trodnevnom shodišću u Zagrebu, 19, 20. i 21. maja boravili su hodočasniki ki su pristigli iz Austrije, Madjar­ske i Slovačke kade živu gra­dišćanski Hrvati pod pelja­njem biškupa Željeznoga dr. Egidija Živkovića. Kad su Hrvati iz ovih krajeva otišli u novu domovinu onda su sa sobom uzeli tri stvari: vje­ru, materinski jezik i kulturu, a posebno dvi vridne ruke. Te ruke su sklopili na molitvu, ali su s timi rukami i izgra­d­jivali novu budućnost, no­vu domovinu. Svetu mašu je m­u­zički oblikovao zbor gradiš­ćanskih Hrvatov iz trih držav imenom Pax et Bonum pod peljanjem Ive Šeparovića. Sudjelivalo je 150 jačkarov i jačkaric, ki su bili obličeni u različni hrvatski nošnja.

Kako stariti, kad je starenje sramota?

Europa stari, a to je i u austri­janskom trendu. Kod nas sve već ljudi umira, a manje ih se rodi. S tim se broj starjih ljudi povećava, a broj mladih smanjuje. Ti podatki pridonašaju stilu žitka, u kom mladost nastaje pravi kul­t. Morebit da upra­vo sve manji broj mladih ljudi uti­če na elitarni položaj mla­dine u našem društvu. Muzika, moda, mediji, mar­keting, sve se orijentira prema mladomu človiku. A mladi človik mo­re konzumirati po­nudjeno zato, kad mu to finan­ciraju njegovi starji i staristarji.

Tagovi: 

Oni idu i oni gredu

U zadnjem broju naše kolum­ne smo se bavili konjugacijom glagolov e-, i- pak a-konjugacije kade smo upozorili na to, da se u gh. književnom jeziku preporučuju kratki obliki u 3. licu množine.

 

Pokidob već nij bilo mjesta upozoriti na iznimke, ćemo danas još spomenuti, da su kod sljedećih dvih glagolov ispravni pravoda duži a ne kraći nastavki, a to su: ću, ćeš, će, ćemo, ćete, ćedu i grem, greš, gre, gremo, grete, gredu. Pri­mjeri u rečenici: U njevoj obitelji ćedu Majkin dan svečevati tajedan kašnje, jer je jedno dite na službenom putovanju. Moji roditelji gredu redovito k sv. maši.

Ste znali? - Prlje se je djelo plaćalo pivom 

Danas se naše djelo plaća pi­nezi. Djelači, ki su pred 5300-imi ljeti zidali mezopotamske palače su bili plaćeni pivom. To je bilo još vrime, kad se je trgovalo minjbom (Tauschhandel). Dva trgovci su mi­njali svoje produkte, ki su otprilike bili isto vridni. Jedno od sredstav plaćanja je bilo i pivo, morebit najstarji alkoholnih piliš človičje povijes­ti. Dokaze o plaćanju pivom su znanstveniki otkrili na pločici, na koj je to bilo dokumentirano ­klinastim pismom (Keil­schrift). 

Tagovi: 

Predavanje »Aktualni aspekti Držav­n­o­­ga ugovora iz 1955. i Članak 7

Datum: 
sri, 05/31/2017 - 20:00

BEČ (31. maj) — Sl­o­venski institut u Beču u suradnji s Hrvatskim centrom pozivaju na predavanje »Aktualni aspekti Držav­n­o­­ga ugovora iz 1955. i Članak 7 — Austrijski dr­žavni ugovor i situ­a­cija narodnih grup u Austriji« i diskusiju: dr. Marjan Sturm, predsjednik Zso, Celovac, inž. Štefan Pauer, MSc, predsjednik Bečke DZ za narodnosna pitanja;

srijedu, 31. V. (20.00) Beč 4., Schwindgasse 14.

Znan­st­ve­ni simpozij »Grgur Mekinić i protestantska književnost na hrvatskom«

Datum: 
pet, 06/09/2017 - 12:00

BEČ (9. juni) — Hrvatski centar u Beču u suradnji sa ZiGH-om kao i s Austrijskim dru­štvom za kroatistiku i s Hštd-om povodom 500 ljet Mar­tina Luthera i njegovih te­zov“, a u vezi s tim „400 ljet od sm­r­ti Grgura Mekinića/Gregorius Pythiraeus" (* Vi­pava, 1534. - † Sv. Križ, Deutsch­kreutz, Gradišće, Austrija, 4. III. 1617.) kao i 70. ro­djendana r. sveuč.