Primarne oznake

Datum:

09/06/2017 - 12:00

BEČ (9. juni) — Hrvatski centar u Beču u suradnji sa ZiGH-om kao i s Austrijskim dru­štvom za kroatistiku i s Hštd-om povodom 500 ljet Mar­tina Luthera i njegovih te­zov“, a u vezi s tim „400 ljet od sm­r­ti Grgura Mekinića/Gregorius Pythiraeus" (* Vi­pava, 1534. - † Sv. Križ, Deutsch­kreutz, Gradišće, Austrija, 4. III. 1617.) kao i 70. ro­djendana r. sveuč. prof. dr. Alojza Jembriha, poziva na znan­st­ve­ni simpozij s naslovom »G. Mekinić i protestantska književnost med (današnjimi) gradišćanskimi Hrvati« ods. djelatnim naslovom »Protestantizam med tadašnjimi zapadnougarskimi Hrvati« i s iz­ložbom reprint-izdanj protes­tant­ske literature za današ­nje GH (iz riznice A. Jembriha);

referiraju: (po alfabetu i pt):

Nikola Benčić „Protestantska književnost i gra­diš­ćanski Hrvati“;

Sándor Horvat „Reforma­cija i Hrvati“;

Alojz Jem­brih „G. Mekinić ipak prvi!“ (Pronalaženje protestantskih vjerskih knjig za zapadnougarske Hrvate i reprint izdanja);

Joško Klačka „Slovački Hrvati i protestanti­zam;

Robert Hajszan „Alojz Jem­b­rih i njegovo znanstveno i istraživačko dj­e­lo­vanje“;

Gerhard Newe­klow­sky „G. Mekinić i jezik njegovih pjesmaric 1609. i 1611.“;

Sanja Vu­lić „Jezična analiza hrvatskih reformacijskih izdanj“;

Ivan Rončević „Izložba reprint izdanj protestantske vjerske književ­nosti i vizualni prikaz toga razdob­lja“;

Pe­tar Tyran „A. Jembrih — njegova ljeta u Hak-u i med gradiš­ćan­ski­mi Hrvati i njegove pjesmice u Novom glasu: u znaku za­hvalno­sti.