Znan­st­ve­ni simpozij »Grgur Mekinić i protestantska književnost na hrvatskom«

Datum: 
pet, 06/09/2017 - 12:00

BEČ (9. juni) — Hrvatski centar u Beču u suradnji sa ZiGH-om kao i s Austrijskim dru­štvom za kroatistiku i s Hštd-om povodom 500 ljet Mar­tina Luthera i njegovih te­zov“, a u vezi s tim „400 ljet od sm­r­ti Grgura Mekinića/Gregorius Pythiraeus" (* Vi­pava, 1534. - † Sv. Križ, Deutsch­kreutz, Gradišće, Austrija, 4. III. 1617.) kao i 70. ro­djendana r. sveuč.

Uz čestitke za srebrni jubilej Dvojezičnoj saveznoj gimnaziji u Borti

Petar TyranJoš se mnogi spominjaju, kako je bilo teško, mu­č­no i najprvo skoro bez izgleda, da bi i Hrvati i Hrva­tice u Gradišću dostali kona­čno gimnaziju po uzoru k­o­ru­ških Slovencev u Celovcu (Klagenfurt). Slovenci su tu gimnaziju bili dostali jur 1957. a to ne kao dvojezičnu, ne­go slovensku gimnaziju. To gradišćanska politika tada ni­je željila, pred svim to nije ka­nio ni tadašnji zemaljski poglavar Lovre Karall (Övp), o­čigledno iz straha segregaci­je i prevelikoga otpora sa stra­ne i Nimcev u zemlji a mogu­će i iz tada još prisutnoga straha da se „naši“ ljudi ne­ć­e­du dovoljno naučiti nimški.