Primarne oznake

Datum:

31/05/2017 - 20:00

BEČ (31. maj) — Sl­o­venski institut u Beču u suradnji s Hrvatskim centrom pozivaju na predavanje »Aktualni aspekti Držav­n­o­­ga ugovora iz 1955. i Članak 7 — Austrijski dr­žavni ugovor i situ­a­cija narodnih grup u Austriji« i diskusiju: dr. Marjan Sturm, predsjednik Zso, Celovac, inž. Štefan Pauer, MSc, predsjednik Bečke DZ za narodnosna pitanja;

srijedu, 31. V. (20.00) Beč 4., Schwindgasse 14.