25. obljetnica zbora Hrvatanka

Datum: 
sub, 05/31/2014 - 17:00

HRVATSKI GROB (31. maj) — Hrvatsko kulturno društvo Hrvatski Grob poziva na »Hrvat­ski dan« povodom 25. obljetnice utemeljenja zbora Hrvatanka;

 

na­stupaju folklorni zbor Hrvatan­ka (Hrvatski Grob), folkl. zbor Mala Hrvatanka (Hrvatski Grob), folkl. zbor Lipa i Lira (Hrvat­ska);

 

subotu, 31. V. (17.00) u školi.

Tradicionalna sv. maša k Peruškoj Mariji

Datum: 
ned, 06/01/2014 - 10:00

ŽIDAN (1. juni) — Vjeroopćina Hrvatski Židan, i Društvo lov­cev poziva na tradicionalnu sv. mašu k Peruškoj Mariji:

 

nedilja, 1. VI. (10.00) trojezična maša (hrvatska, ugarska i nimška) u čast sv. Hubertusa i Bl. D. Marije, glavni celebrant farnik u Frakanavi Joško Kuzmić, muzički oblikuje Zbor i tamburica Frakanava;

agapa i razgovor (12.00).

Ste znali? - Ča darovati za Prvo pričešćanje?

Od Bijele nedilje početo divičice i dičaki imaju Prvo pričešćanje. Starji, staristarji i kumovi kanu obdariti prvopričesnika. Prljekoč su zlata ogrlica s križićem i Kruh nebeski bili prošireni dari i vezani uz vjeru. Ali ča se danas u vrimenu smartphonov pak kompjutorskih igar more da­rovati prvopričesniku? Neka bi i danas dari imali religiozan karakter? U današnjem času, u kom su tehnička dugovanja brzo zastarana, je teško darovati ča cio žitak neka ostane up-to-date.

Tagovi: 

Kako zdravo je to, ča Vam se rači?

Gledate znamda tako jako na zdravlje, da se trudite odreći se cukora, kave i putra? Ne triba biti. Efekt je minimalan, tvrdu najnovije študije. Doba je po­slušati na vlaš­ći trbuh i jisti ono, ča nam se rači. 49 študijov iz 18 zemalj sa 600 tisuć diozimate­ljev veli, da reci­mo živinska mast nije čemer­nija za srce i krvotok nego raslinska. Od 70-ih ljet se je prodikovalo, da se neka da prednost ulju, ne putru, ar da biljna mast prepričuje infarkt i kap­lju, a živinska opterećuje srce i krvne žile.

Tagovi: 

43. po redu hrvatsko shodišće u Juru je ujedno bilo i državno shodišće

Na Majikin dan u Ugarskoj, nedilju 4. maja u Juri su odr­žali tradicionalo hrvatsko sho­dišće ka „Krvave suze to­čećoj Mariji“, u medjuvrime­nu jur 43. po redu shodišće u Jurskoj katedrali. Ljetos je sudjelovalo već ljudi nego lani, polag organizatora kanonika Jive Šmatovića ih je bilo oko 700, pretežno Hrva­tov iz Ugarske, Austrije i Slovačke. Jurski biškup dr. Lajos Pápai je pozdravio vjernike na hrvatskom jeziku. Glavni celebrant je bio varaždinski biškup mons. Josip Mrz­ljak, ki je u svojoj prodiki uz ostalo naglasio, kako važ­no je o­čuvanje hr­vat­skoga jezika.