Tradicionalna sv. maša k Peruškoj Mariji

Datum: 
ned, 06/01/2014 - 10:00

ŽIDAN (1. juni) — Vjeroopćina Hrvatski Židan, i Društvo lov­cev poziva na tradicionalnu sv. mašu k Peruškoj Mariji:

 

nedilja, 1. VI. (10.00) trojezična maša (hrvatska, ugarska i nimška) u čast sv. Hubertusa i Bl. D. Marije, glavni celebrant farnik u Frakanavi Joško Kuzmić, muzički oblikuje Zbor i tamburica Frakanava;

agapa i razgovor (12.00).

25. obljetnica zbora Hrvatanka

Datum: 
sub, 05/31/2014 - 17:00

HRVATSKI GROB (31. maj) — Hrvatsko kulturno društvo Hrvatski Grob poziva na »Hrvat­ski dan« povodom 25. obljetnice utemeljenja zbora Hrvatanka;

 

na­stupaju folklorni zbor Hrvatan­ka (Hrvatski Grob), folkl. zbor Mala Hrvatanka (Hrvatski Grob), folkl. zbor Lipa i Lira (Hrvat­ska);

 

subotu, 31. V. (17.00) u školi.

Protulićna fe­š­ta po staroj seoskoj pravici „Majales“

Datum: 
ned, 05/25/2014 - 15:00

FILEŽ (25. maj) — Literarno i kulturno društvo Filež Likud poziva na protulićnu fe­š­tu po staroj seoskoj pravici „Majales“;

 

nedilju 25. V. (15-22.00) u velikom parku kaštela: folklor (Mladi tamburaši i Graničari), za zabavu sviraju Lole, animacija za ples (Albert Kos), solo- i skupno jačenje, igre za stare i mlade.