Ste znali? - Jite, ča vam se rači!

Študija s 26 tisuć diozimate­ljev je pokazala, da sol nima negativan efekt za zdravlje, a bjelančevina ne podupira insuficijenciju bubrigov. Ali zdrava hrana ukupno snižuje mortalitet. Zato mnogi stru­čnjaki za hranu velu, da nije eficijentno koncentrirati se na izolirane sastojke hrane, recimo sol, cukor ili mast. Preporuke za zdravo jilo se moraju odnositi na način hra­njenja. Za to bi bilo potribno razviti zdrave produkte.

Tagovi: 

Kako ljubavna veza more držati doživotno? (1)

Glavna teza psihoanalize gl­asi: „Nesvist pouzdano prepoznaje nesvist.“ Kad se gdo zaljubi u drugoga človika i duže vrime prebavi s njim, za to nije odgovoran slučaj ili životno iskustvo, nego ta­kozvani „erotski navigacijski sis­tem“. Svako par­t­nerstvo bazira na tom sistemu. Sve­jedno kamo je o­d­letila Amorova strelica, ona se je sigurno zabola u človika, ki odgovara vašim duševnim potribo­ćam. U partner­stvu ona utjelovljuje sve, za čim hlepimo. Ljubavni kod selekcionira pra­voga/pravu.

Tagovi: 

O Prvom svitskom boju: Književnost za boj

Uz jako opširne bojne izvješ­ćaje u novina, većinom po­zi­tivno o dobitki, najopširniji prostor u NN je dostala knji­ževna rič, u prvom redu su to pjesme. U četiri bojni lje­ti oko 140 pjesam i morebit oko 50 proznih doprinosov. U biti moremo razlikovati pjesnike za boj: oduševlje­njem, podžigajući, ufajući se u slavni dobitak. Osebito je propaganda bila nadmoćna, naprasita, primitivna. Na drugoj strani su pak oni ki su protiv boja pisali (o nji u slijedećem broju)..

Izborna kampanja za EU-izbore u Filežu

FILEŽ — Subotu, 10. maja je Narodna stranka Gradišće uz pomoć seoske organizacije priredila u Filežu pišačenje pre­ma ugarskoj granici kod Kevežde. Oko 200 ljudi iz sela i strani se je skupilo na mjestu pred školom, da dočekaju ča­s­ne goste, i to ministra va­nj­­skih poslov, Sebastiana Kurza, gradišćanskoga vrhovnoga kan­didata za EU-izbore, Patrika Fazekasa, zastupnika u Naci­o­nalno vijeće di Nikija Berlakovića i zastupnika zemaljskoga poglavara, mr. Franza Steindla.

Hrvatska poslala pomoć poplavljenoj Srbiji

„Susjedom ćemo pomoći o­pr­e­mom po­put pumpov za iz­baci­va­nje vode iz poplavljenih zgradov i kućov tr sustavi za pročiš­ćavanje vode za piće. Potom kad je BiH prihvatila pomoć hrvatske Vlade prvo smo u su­sjednu državu po­sla­li helikoptere i vojnike, a po­tom spasioce, ognjogasce, specijalna vozila i čamce.“ Vlada Republike Srbije je prihvatila ponudu Hrvatske vlade za pružanjem pomoći zbog katastrofalnih poplav.