KUGA je na svojem predivnom balu odala čast Parizu i Francuzom

Kulturna zadruga (dalje KUGA) u Velikom Borištofu je subotu, 11. januara pozvala jur 12. put po redu na svoj bal. Ljetošnje geslo bala je bi­lo „KUGA-mon amour“. R­­e­kordni broj gostov, naime oko 450 je uživalo pariški fler u francuskom kafiću, pri izlo­ž­bi umjetnikov na Montmar­t­re-u ili u baru Moulin Rou­ge, ki se je za jedan večer prese­lio u Veliki Borištof. Kako je rekla predsjednica KUGE, dr. Gerlinde Stern-Pauer za Hr­va­tski radio ORF-a Gradišće „…odbornice KUGE otputovale su na istraživanje u sām Pariz. Onde su si bile po inspiracije za ljetošnji bal.“

Tagovi: 

Hrvatski bal u Koljnofu u znaku bogate riznice tamburašev/ic

Hrvatsko društvo Koljnofa je jur 37. put priredilo tradici­onalni bal a sada jur treti put u Restoranu Tercia u doma­ćem selu. Organizatori na čelu s Ingrid Klemenčić i G­e­zom Völgyijem su si pozvali časne goste širom Gradišća i predstavnike društav iz Hr­vatske i Austrije. 

 

KOLJNOF — Pozivu na bal su se odazvali Berislav Živković, 1 tajnik Republike Hrvat­ske u U­garskoj; Mladen Mišurić Ramljak, gradonačelnik Kiseljaka; Krešimir Matašin, ravnatelj Osnovne škole Vuko­vina; Stjepan Vrban, direktor Turističke agencije Crv; An­drija Handler, predsjednik Dru­štva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj; Antal Németh, farnik Koljnofa; Franjo Grubić, načelnik sela, Franjo Paj­rić bivši dir. OŠ i sad pred­sjednik Čakavske katedre Šop­ron kao i dr. Fra­njo Paj­rić, pred­sjednik Društva Hrvati.

Tagovi: 

Zač briga za sebe mora prethoditi brigi za druge

Zač ne bi sebe stavili na pr­vo mjesto? Ako se ne na­u­čimo sami skrbiti za sebe i sa­mi usrićiti se, nikada nećemo biti zadovoljni u žitku. Najbedavije je očekivati od drugih ljudi, da nas usriću. Zbog toga je važno sebe staviti na prvo mjesto. Nije fer prema sebi, žrtvovati svoju sriću zbog ko­ga drugoga. To zna­či, da je legitimno okončati vezu, u koj samo mi dajemo. I muži i žene znaju biti u vezi, u koj postoju samo jednostrane ću­ti.

Tagovi: 

TOP Pinkovac opet začarao publiku

PINKOVAC — Po crikveni vrhunci božićnoga vrimena u Pinkovcu po dugoljetnoj tradiciji na Štefanju slijedu kao  muzički vrhunac dva božićni koncerti. Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac (TOP) je i ovo ljeto privukao toliko ljudi iz općine i okolice, da su goste kumaj mogli smjestiti u doma­ćoj crikvi. Ali ov ambijent i kvaliteta izvedbe očigledno imaju poseban čar ki od lje­ta do ljeta začara sve već ljudi.

 

Tagovi: 

Ste znali? - Vrnule su nam se kape i krljače

Čim se temperature spustu pod nulu, je doba, da iz ormara povučemo deblju, prigodniju i tepliju pratež. Jedan od važnih zimskih modnih dodatkov je kapa. Ona zdavno već nije samo pokrivalo za glavu, ko čuva od vjetra i mrzline, nego je sastavni dio svakoga stylinga. Kapa more preminiti cio look i očitovati nečiji ukus istotako kot i neukus.

 

Ove sezone su u modi krznene kape (Pelzkappen). Žene i muži su je prlje rado nosili, a pak su malo pale u zaborav. One su teple, a istovrimeno pašu svakoj prateži. U različni modeli i farba, od klasičnih črnih, bijelih ča do žarkih, črljenih, plavih ili zelenih se sada kažu.

Tagovi: