Dieter Kolonović nastao predsjednik Upravnoga suda Beč

S 1. januarom novoga ljeta novi Upravni sudi (Verwaltungsgerichte) su počeli svoj posao. Predsjednik upra­v­no­ga suda Beča je s početkom ljeta nastao sveučilišni profesor Dieter Kolonović. No­vi sudi nasljedjuju prik 120 senatov za prigovore i osebujne vlasti. Savezni upravni sud je kao druga vla­st odgovoran pri postupku za azil.

 

BEČ — Rodjeni Vincjećan Dieter Kolonović je stručnjak za ustavno pravo i od 2000. ljeta je profesor za ustavno i upravno pravo na Bečkom sveučilišću. Za funkciju pred­sjednika su se četiri naticali. Polag posebne komisije je Ko­lonović najsposobniji za ov posao.

Tagovi: 

O Prvom svitskom boju: …zač?

Cijeli svit se ljetos pripravlja na sp­ominak na PRVI SVITSKI BOJ (= PSB). Svi kanu znati, kako je bilo moguće nažiganjem važgati cijeli svit? Svaki će se pitati: Smo se nešto naučili iz te svitske katastrofe, ku su neki povjes­ničari nazvali ,prakatastrofom človičanstva’? Morebit je DRUGI SVITSKI BOJ, ki je prouzrokovan od PSB bio sveobuhvatljiviji, brutalniji ali Prvi nas je priviknuo na podnašanje neizmjernih str­a­hotov človičanstva. Ako se pak cijeli svit spominja toga dogadjaja, pitamo se: Ča imaju gradišćanski Hrvati s tim posla? Mi ga nismo pro­uzrokovali! Zač ta globalni dogadjaj dotače i tako malu narodnu grupu kakova su to gradišćanski Hrvati? Mi bi to mogli mučajući projti prik toga i upirati naše oči u austronimšku, ugarsku, europsku povijest u koj ćedu se radjati knjige, spominki, filmi, dokumentacije, izložbe, … i ne znamo čega još, na brige.

Kalendar — ljetopis za svakoga

U Velikom Borištofu su 19. decembra predstavili knjigu slavistice Katarine Zvonarić s naslovom »Kalendari Gradišćanskih Hrvatov od 1806. do 2012.« Diplomsko djelo Velikoborištofke je izdao Znanstveni institut Gradiš­ćanskih Hrvatov (ZIGH) kao osmi svezak serije GRADIŠ­ĆANSKOHRVATSKE STUDIJE. Knjigu su predstavili Katja Sturm-Schnabl od Be­čke slavistike i Nikola Benčić (vi­di zdola njegovu recenziju).

 

 

Konstantin Vlašić opet odibran na čelo HAK-a

Hrvatski akademski klub je četvrtak, 19. decembra odr­žao svoje redovito generalno spravišće. Pri tom su odib­rali Konstantina Vlašića ponovo za predsjednika a Kristofa Pauliča za novoga potpredsjednika, jer se je Marija Kornfeind povukla iz ove funkcije. U novom predjsedničtvu HAK-a su nadalje Sebastijan Pauer (predsjednik), Davor Frkat (blagajnik) i Nataša Sarić (tajnica).

 

Tagovi: