Hrvatski bal u Kisegu

Datum: 
sub, 02/15/2014 - 19:00

KISEG (15. februar) — Hrvatski bal,

u folklornom programu nastupaju Veseli Gradišćanci iz U­n­de, svira Pinka Band,

u Viteškoj dvorani Tvrdjave Jurišić, subota, 15. II. (19.00),

ulaz 15 €,

rezer­v­acije tel. 0036/707082201 ili tel. 0036/309791372.

Ste znali? - Kako ćemo se osloboditi dugov?

Neobavljene zadaće moru bi­ti tako neugodne kotno velik minus na kontu. To more biti mala usluga, ku smo ko­mu obećali, a ne držali, pismo, ko smo zdavno tribali napisati, nalog, koga smo pri­hvatili, a još svenek ne zapo­čeli i mnogo drugoga bi nam došlo napamet. Kako zbaviti se takovih to-do-dugov? Prvo je potribno provjeriti, je li obećanu zadaću ne moremo anulirati. Za to tribamo biti hrabri. Koliko teškoć je neobavljena zadaća jur prouzrokovala? A koliko neprilik ćemo još imati, ako ništa ne poduzamemo?

Tagovi: 

Ča med, ocat, česan i jogurt imaju skupnoga?

U dobi čipsov, hamburgerov, pizze i brze dostave se Hipokratove riči „Neka tvoja hra­na bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana“ kumaj respektiraju. Hipokrat je s tom besmrtnom rečenicom popularizirao ideju, da se hrana gleda kot lijek. Iz njegovih djel znamo, da su vračitelji jur u 5. stoljeću pred Kristu­šem znali za uticaj hranje­nja na človičje zdravlje. Prema Hipokratovoj školi probava ima važnu ulogu za zdravlje. Zato je ona važna osebito betežniku.

Tagovi: 

Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati

Hrvatski centar i HKD NAPREDAK planiraju u sklopu jur poznatih »Razgovorov u Centru« obilježiti 100 ljet od Prvoga svitskoga boja, jed­no­ga od najvećih globalnih oružanih sukobov. Posebnu pozornost pritom ćedu dosta­ti gradišćanski Hrvati u zapadnoj Ugarskoj kao važni sudioniki ovoga boja ki je za­počeo na teritoriju „pradomovine“ ubojstvom zadnjega zajedničkoga prijestolona­sljednika, a nastavio se austrijskom objavom boja Srbiji. Hrvatski centar želji u­go­stiti povjesničare i stručnjake na ovu temu iz svih dijelov biv­še Monarhije. Prvi ovo­ljetni »Razgovor u Centru« otvorio je povjesničar i do­pisni član HAZU dr. Nikola Benčić u razgovoru s Pet­rom Tyranom. Dr. Benčić nam je svojimi spominjanji i iskustvom svidočio kako su gradišćanski Hrvati sudjelovali u Prvom svitskom boju, tr kako je ta boj uticao na nje.  Kako je Petar Tyran najavio, iako povijest pišu pobjedniki, HRVATSKE NOVINE ćedu u budućoj seriji člankov o Pr­vom svitskom boju dati prili­ku da svoju povijest ispri­ča­ju i „gubitniki“ ovoga boja. 

Austrijski ministar vanjskih poslov S. Kurz i austro-hrvatska veleposlanstva (2)

Igra na „domaćem terenu“ — već medijov: DIE PRESSE (1) i WIENER ZEITUNG (2) su u naslovni teksti povodom o­voga posjeta imale slične sadržaje: „Ein Heimspiel für den 27-jährigen. Als Präsent hate er einen Weihnachtsstol­len im Gepäck (1). Fast ein Heimspiel: Erste Reise von Außenminister Kurz führte nach Kroatien» (2). U KURIERU je i potpuniji sadržaj: „Put u Hrvatsku, kao za po­četak, bio je neka vrsta igre na domaćem terenu“.

 

Tagovi: