Primarne oznake

Datum:

19/01/2014 - 10:00

PANDROF (19. januar) — »Pr­aizvedbena maša« (Jive Ma­szl) prilikom prezentacije resta­u­­ri­ra­nih freskov,

 

izvodjač: Tambu­ra­ški orkestar »Ivan Vuković«;
nedi­lja, 19. I. (10.00) u farskoj crikvi.