HKD i Hrvatski centar u Pečuhu

Glavna tema ovoljetnoga kongresa FUEN-a i diskusije je bila „puti u budućnost –
i o izazovu kako uvezati mladinu. Održali su ga od 9. do 11. septembra u Pečuhu na jugu Madjarske.

PEČUH – Mjesto spravišća ovoljetnoga kongresa Federativne unije europskih narodnosti (FUEN) u južnomadjarskom gradu Pečuhu (Pécs/Fünfkirchen) je bio divan primjer za kulturno mnoštvo. U Pečuhu – europskom glavnom gradu kulture u 2010. ljetu – naime živi jedanaest nacionalnosti. Ovde moremo najti i brojne vjerske zgrade različnih vjeroispovijesti/religijov: kršćanske i pravoslavne crikve, muslimanske džamije i židovske hrame.

Pandrofci i gosti veličanstveno su zastupali nas Hrvate u Zagrebu!

Pandrofci i Pandrofke i njevi gosti na veliku čast i ponos gradišćanskih Hrvatov su nastupili u glavnom gradu Hrvatske, u Zagrebu: u koncertu s pred svim svitovnim glazbenim programom subotu 9. septembra na Fakultetu filozofskih i vjerskih študijov na Zagrebačkom sveučilišću (Jordanovac 110) a nedilju, 10. septembra s „Pandrofskom mašom“ u nedalekoj Crikvi Immaculate Srca Marijinoga. Rodjeni Pandrofac i veleposlanik Republike Austrije u Hrvatskoj Markus Vuketić pozvao je Tamburicu »Ivan Vuković« iz Pandrofa da skupa s gosti otsvira i povodom 100. obljetnice da se je tamburica prvi put našla med gradišćanskimi Hrvati.

Hrvatska čuvarničarka, nimška peljačica

Filež – Općinski tanač u Filežu je pri svojoj sjednici u srijedu, 30. augusta namjestio jednoglasno Petru Prior kot novu pedagogicu za filešku čuvarnicu. Pokidob ima odredjen rok za davanje otkaza, nije mogla s 4. septembrom početi u čuvarnici. Odvisno od dogovora s dosadašnjom čuvarnicom će moći ranije napustiti stari posao i početi u Filežu.

Nadalje su zaposlili Marlenu Herzog kot novu pomagačicu u Filežu (samo s glasi SPÖ-a) i Lujzu Pinezić iz Koljnofa kot pomagačicu u Mjenovu (s glasi SPÖ-a i ÖVP-a).