Za kongresom je pred kongresom: FUEN — Federativna unija europskih narodnosti

U Trstu u Italiji je nedilju, 12. septembra završio ljetošnji kongres FUEN-a (HN su o tom pisale). Kongres je bio jur planiran lani ali zbog korona pandemije su ga mogli ostvariti stoprv ljetos. Glavni organizator je bila krovna organizacija slovenske manjine u Italiji. Na programu su stali brojna predavanja, sastanak djelatnih zajednic i generalna sjednica. Hrvatski centar u Beču odnosno gradišćanske Hrvate su zastupali P. Tyran i glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall, ka je za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće pozitivno bilancirala kongres, a „posebno obradjuje da su ov sastanak sa zastupniki manjin širom Europe uopće mogli ostvariti“ ali su odredjeni dijeli, npr. brojna glasovanja prenosili i u internetu.

Werner Herić dalje direktor ORF-a Gradišće

Werner Herić je od zakladnoga savjeta ORF-a potvrdjen za daljnju periodu kao zemaljski direktor ORF-a Gradišće. 56-ljetni rodjeni Čembanac je od 2016. ljeta direktor zemaljskoga studija ORF-a u Željeznu. Herić je nazvistio, da će se nadalje skrbiti za opširnu informaciju i zabavan program. Hrvatski centar u Beču i hrvatska društva i udruge pod njegovim krovom su čestitali Werneru Heriću na potvrdi kao zemaljskoga dir. ORF-a Gradišće.