„Poslovice postoje na svim jezicima i u svim kulturama a prije svega u Bibliji“

Poslovice kao nepresušne narodne i životne mudrosti bile su u središću pozornosti sjajno organiziranoga „Ve­čera poslovic“ ki su u Hrvat­skom centru u Beču sjajno promovirali bivši diplomat i autor dvih knjižica s poslovicami, bečki Imo­ćanin Ma­te Mihaljević i gradišćansk­o­hrvatska književnica, pjesni­kinja i režiserka Ana Šoretić iz Cogrštofa u Gradišću. O društveno-kulturnoj i knji­žev­noj važnosti narodnih po­slovica uvodno je predavala prof. dr. Zorka Kinda-Berla­ković s bečke slavistike koja vodi i studij hrvatskog jezika na Pedagoškoj visokoj školi u Gradišću. Kinda-Berlaković napomenula je kako poslovi­ce postoje na svim jezicima i u svim kulturama, a prve pisane nalaze se već u Bibliji među mudrosnim knjigama Starog zavjeta.