Primarne oznake

Datum:

07/07/2024 - 08:00

U sridnjem Gradišće će se opet održati biciklanje kroz hrvatska sela, ko organizira Hrvatsko kulturno društvo. Pojedine štacije su ptvorene do 14.00 ura otpodne.

Štartati se more od 08:00 do 11:00 ura dopodne i to u slijedeći općina

 • Dolnja Pulja - Mlikarnica
 • Filež - Ognjobranski stan
 • Frakanava - Miloradić park
 • Gerištof - Ognjobranski stan
 • Longitolj (Šuševo)
 • Mali Borištof - Ognjobranski stan
 • Mjenovo - Krčma kod Julke
 • Mučindrof (Pervane)
 • Pervane - Ognjobranski stan
 • Šuševo - Obitelj Kosz
 • Veliki Borištof - Kuga park

 

Početak: 08.00

Kade: Sela sridnjega Gradišća