Primarne oznake

Datum:

15/06/2024 - 09:00

 

U Filežu će se održati opet sajam s regionalnimi produkti i bogatim okvirnim programom.

 

Početak: 09.00

Kade: Crikveni trg i Glavna cesta, Filež