Primarne oznake

Datum:

12/09/2020 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — subota, 12. septem. (20.00) koncert »Legenda Jadrana« u čast pokojnomu pjevaču Olive­ru Dragojeviću će nastupiti gru­pa zvijezdov.