Primarne oznake

Datum:

26/04/2024 - 19:30

 

U Kugi u Velikom Borištofu će se predstaviti scenska izvedba o dvi gradišćanskih Hrvatic u otporu Posvećujem svoja sjećanja ljudem ovoga svita.

Ona bazira na autobiografiji Hanne Sturm i intervju-u s Käthom Sasso.

Teksti: Andrea Kerstinger, Dorothea Zeichmann, Theresa Grandić, Konstantin Milena Vlašić

 

Početak: 20.00

Kade: KUGA, Veliki Borištof