Primarne oznake

Datum:

21/06/2019 - 17:30

ŠOPRON (21. i 22. juni) — 18. »Hrvatski dani u Šopronu«;

otvaranje izložbe i predavanje o Jantarskoj cesti i aktualnosti oko nje;

petak, 21. VI. (od 17.30), Rejpal hiža;

u subotu, 22. VI. (od 17.30) otvaranje izložbe slikarov iz Slavonije i prezentacija »Regionalnih studijov«,

u okviru gala programa ćedu nastupiti Koljnofsko kolo i Horkud Golub iz Bjelovara; Ferenc Liszt centar.