Primarne oznake

Datum:

02/06/2018 - 14:00

POLJANCI (2. juni) — »Poljan­ci - tour« — biciklom kroz hrvatska sela regije Poljanci u sjevernom Gradišću (Uzlop, Trajštof, Vulka­prodrštof, Otava, Cogrštof, Rasporak, Pajngrt, Klimpuh i Cindrof);

subota, 2. VI. (14-18.00).