Ana Šoretić, književnica i pjesnikinja iz sjevero­gra­dišćanskoga Co­grštofa, je bila 17., 18. i 19. januara tri ve­če­ri dugo u Tirolu. Na sveučilišću u Innsbrucku je uz dru­go predavala o kazališću u Cogrštofu, dan kašnje je sa čitanjem gostovala u Domu susretov u Innsbrucku a tre­ti dan je čitala u gradskoj bib­lioteki u Landecku. Autorica je bilancirala gostovanje pri tri priredba jako pozitivno i je naglasila prema Hrvatskoj redakciji ORF-a Gradišće, da su pohodniki doputovali još i iz dosta dalekih krajev i su se jako zanimali za nje djelo i program. Gostovanje u Tirolu je organizirao Jure Anker od sveučilišća u Innsbrucku, a suorganuzator je bio Gerald Kurdo­ǧlu Nitsche, izdavač pred svim i manjinske književnosti. 

 

Uz ostalo i hrvatska dramatičarka Ana Šoretić jur de­setljeća dugo obogaćuje knji­ževnost ne samo gradišćanskih Hrvatov, nego cijeloga Gradi­š­ća. Ona i različnimi inicijativami daje impulze za kulturni život. Za zidni kalendar 2014. domaćega Cogrštofa je stavi­la na raspolaganje svoju privatnu zbirku zidnoga nakita.

(uredn.)

 

Kategorije