BEČ/VARAŽDIN — Po lje­to dan ponovila se je sli­čna priredba kakova je bila na is­tom mjestu: u Hrvatskom ve­leposlanstvu u Beču. Lani je to učinjeno zato ča je zemlja part­ner bila Austrija, a ovo ljeto je to predujam (Vorschuss) za bu­duću tradiciju. Naime, sada tu ulogu zemlje partnera ima Ru­ska Federacija, no prezentacija je opet bila ovde, kao neki poziv austrijskim gostom, da takaj i oni (kao i grofica Marica) „pojd u Varaždin“.

 

Goste ove prezentacije pozdravio je veleposlanik Gordan Bakota, a nastavila je gđa dr. Zdenka Weber s prikazom ovoga festi­vala tr malo i o povijesti samo­ga grada. Govorilo se je pogotovo o ruski barokni ansambli ki sudjeluju ovo ljeto na Varaž­dinski barokni večeri tr o glaz­bi ku oni izvodu.

 

Nazočni su bili politički, a djelomično i kulturni predstavniki grada Varaždina kao i Županije Varaždinske.

To sve naravno ne bi išlo bez glazbene pratnje pa je talijanska pjevačica France­sca Lombardi Mazzulli otpjevala neke broje iz Mozarta, Rossinija i Händela. Nacionalnost ove sopranistice se do­bro slaže sa zemljom partne­rom za sljedeće ljeto a to je — Italija.

 

Pratnju na Hammerklaviru dao je Hrvoje Jugović (nima veze s glazbenikom Lu­kom Jugovićem-Pirulom). U razgovoru s ovim pijanistom podsjetili smo se i na Mozartovo ljeto 2006. tr na Jugovi­ćev Trio Pleyel i prastari originalni dubrovački Hammerklavir („Mozartov vršnjak“) ko­ga je on tada dostao na upo­trebu — o tom smo onda pisali u Hrvatski novina.

 

Općeni­to je ov kratki večernji susret iskorišćen za intenzivno dru­ženje, a poklonjene su i neke muzičke knjige tr obnovljena stara i sklapana nova pozna­n­stva.                

 

(Josip Seršić)

Kategorije