Prilikom prezentacije knjige Branislave Zaradić »Književnost moj život« kroz priredbu u prostorija Matice hrvatske u Zagrebu (petak, 8. april) je peljao profesor francuskoga jezika i urednik godišnjaka »Lovreć opanci« prof. Ivan Bekavac-Basić.
ZAGREB/BEČ — Ovu prezentaciju Zaradićeve knjige prof. Bekavac-Basić — on zapravo uredjuje sve ča se izdaje na području Lovreća (Imotski, Hrvatska) odnosno o Lovrećani u Zagrebu — je iskoristio da malu zbirku knjig o Lovreću, uz ostalo i »Lovrećki libar« pokloni središnjoj hrvatskoj knjižnici, Centar-biblioteki »Franjo Rotter« u Beču.

Isto tako je Ivan Branko Šamija, autor »Rječnika imotskoga govora« (Zagreb 2001.) predao ovu istaknutu knjigu za bečku knjižnicu.
Knjige za biblioteku je preuzela glavna tajnica Hrvatskoga centra, Gabriela Novak-Karall, i se tom prilikom zahvalila i na ovom dragocijenom poklonu istaknuvši desetljeća dugu uspješnu i plodonosnu suradnju s rodjenom Lovrećankom Branislavom Petričević, ka je kasnije kao mr. Branislava Zaradić stekla priznanje pred svim i kao lektorica hrvatskoga jezika na Slavističkom institutu Sveučilišća u Beču i je uvijek usko suradjivala i s gradišćanskohrvatskimi studenti i organizacijami.  (ur.)

Kategorije