Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Skupni čas je važan: kuhati, šetati se, smijati se, razgovarati... Sve je lipše u miloj dvojšćini! Posao/uspjeh: Nimate problem, da se morate na poslu baviti novimi izazovi - dokle nije pritisak pre velik! Zdravlje: Izminite udoban večer na divanu za aktivnost na friškom zraku - ćutiti ćete novu snagu!

Bik 21.4. – 20.05.

Ljubav: U vašoj vezi odnosno u hištvu momentano vladaju neki nesporazumi - iskren razgovor će pomoći! Posao/uspjeh: Na poslu znate ča kanite, a to ćete vjerojatno i dostati: imate dost snage i važne sposobnosti da dostignete Vaš poslovni cilj. Zdravlje: Ćutite se nervozni, a i koncentracija Vam sfali. Početo sa sredinom miseca će se to ali od samoga riješiti.

Dvojki 21.5. – 21.6.

Ljubav: Vi znate ča je važno u Vašoj ljubavi, a to je sve ča tribate! Uživajte harmoniju s Vašim partnerom! Posao/uspjeh: Ča se tiče financijov Vam se ov misec nudjaju nove mogućnosti. Prihvatite je! Zdravlje: Mali zdravstveni problemi ćedu se sami riješiti. Nekate ali pretirati - trud i muku ćete veljek ćutiti!

Rak 22.6. – 22.7.

Ljubav: Konačno morete ostaviti jedno ljubavno poglavlje u prošlosti. Koncentrirajte se na budućnost! Posao/uspjeh: U aprilu nimate najbolju izdržljivost. Na poslu ste neotporni na stres i pritisak! Zdravlje: Iako trenutno niste jako fit - samo malo strpljenja! Vrijeda će biti opet bolje!

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

Ljubav: Samce čeka u aprilu nova ljubav! Držite oči i srce otvoreno! Posao/uspjeh: Na poslu ste jako angažirani i motivirani. To će se vrijeda zrcaliti i na Vašem bankovnom kontu. Zdravlje: Pazite u aprilu da ubajte stres. Dajte si dobro pojti i uživajte i čas na sami; prez partnera, prez dice...

Divica 24.8. – 23.9.

Ljubav: U aprilu kod Vas ništ ne ide prez ljubavi! Sve se samo vrti oko Vas i Vašega partnera... Posao/uspjeh: Nekate si sami sebi načiniti stres i pritisak. Iako se po prvi put ne ugoda, dostati ćete drugu šansu! Zdravlje: Nimate trenutno odmora? Nije problem! Vaša kupaonica će nastati Vaša wellness oaza. Onde se morete okripiti i opet dojti k moći.

Vage 24.9. – 23.10.

Ljubav: Momentano je svadja s Vašim partnerom dio Vaše svakidašnjice. Budite malo strpljivi - Vaša ljubav još nije zgubljena... Posao/uspjeh: Vaše ideje i vizije na poslu su jedinstvene! To i Vaš predstojnik dobro zna. Od njega ćete sigurno dostati čuda hvale! Zdravlje: Sada je pravi čas, da djelate na Vašoj kondiciji! Ne triba svenek biti dužička trka - jur malo dužlja šetnja u prirodi more doprimiti poželjno poboljšanje!

Škorpion 24.10. – 22.11.

Ljubav: April će doprimiti novi elan u Vaš ljubavni život. Uživajte ov čas! Posao/uspjeh: Nekate se umišati u najnoviji klačtrač u uredu. Tako ćete si prišporiti jad i živce! Zdravlje: Dokle ste se prošli misec odmarali, stoji u aprilu šport čisto odzgora na Vašoj listi - gibajte se vani u prirodi!

Striljac 23.11. – 21.12.

Ljubav: Iskrenost je med Vami i Vašim partnerom momentano najvažnije. Tako morete i male svakidanje nesporazume riješiti Posao/uspjeh: Otvoreni ste za novo! To se ćuti i vidi i na poslu. Ipak, o neki ideja se mora moguće dvakrat razmišljati prije nego se realiziraju. Zdravlje: Striljci rado premišljavaju. To nije svenek dobro. Zapokate si Vaše trenerice i pozabite pri maloj trki sve okolo Vas!

Jarac 22.12. – 20.1.

Ljubav: U aprilu Vas čekaju romantična i erotična presenećenja! Posao/uspjeh: Iako na poslu momentano ne biži sve po planu - Vi ste optimistični. Samo dalje tako! Zdravlje: Vaša motivacija i marljivost su u aprilu veće nego obično - iskoristite to, da bi poboljšali Vašu kondiciju!

Vodenjak 21.1. – 18.2.

Ljubav: Mislite da Vam Vaš partner nešto zataji? Pitajte ga! To je najbolja i najfriža strategija. Posao/uspjeh: Niste jedini u uredu. Dajte i drugim šansu pokazati svoje sposobnosti! Zdravlje: Ste alergičar? Ov misec ste jako ćutljivi na pelude i cvijeća. Na Vašem ćutenju i zdravlju ćete to vrijeda opaziti.

Ribe 20.2. – 20.3.

Ljubav: S Vašim partnerom se trenutno odlično razumite! A i samci imaju, prem stresne svakidašnjice, nove šanse u ljubavi! Posao/uspjeh: April će Vam pomoći naprijediti u karijeri - to će se vrijeda i kazati na Vašem bankovnom kontu. Zdravlje: Protuliće je ovde! Ali iako se sunce riva van, pazite da ne podcijenite temperature u aprilu. Pogibel je velika da se nazimite!

Kategorije