Naslov u bečkom Kurieru; na stranici s natpisom Lesestoff: »Kroatisches Wien« von Josip Seršić. Povodom pristupa Hrvatske Europskoj Uniji 1. julija 2013. rešerširao je suator dr. Josip Ser­šić povijesni razvitak skupine njegovih zemljakov ki je bogat fasetami, njevu kulturu i njevo poduzetničtvo. Čitaoca očekuje jedan napeti vrimeplov ki sadržava za­nim­ljive i dosad nepoznate detalje. Počevši od Hrvat­skoga Sela na Spittelbergu pa do poznatih umjetnikov davali su i djelomično i Hrvati pečat be­čan­skoj gradskoj povijesti prošlih stoljeć tr su pridonosili kulturalnoj mnogostrukosti Dunajske Metropole.

 

BEČ — Odavna se autor ba­vi ovom temom. Josip Seršić je jur bio kurator izložbi i organi­zator jednoga simpozija, ki je bio posvećen povijesti gradiš­ćanskih (i drugih) Hrvatov u Beču. Autor je takaj redovito objavljivao različne uratke o životu svojih zemljakov u saveznom glavnom gradu. Tako je prikazao i činjenicu da je i u području ulice Gudrunstras­se nalazilo drugo Hrvatsko Se­lo, kada su se tamo naselili „Hrvati“, kada su bili potisnuti, najprije sa Spittelberga, a onda i sa Alsergrunda. Njegova knjiga »Hrvatski Beč« sa­že­la je rezultate istraživanja tr su oni sada dostupni širokoj či­talačkoj publiki“. U ovoj pre­t­hodnoj novinskoj recenziji g­o­vori se i o poznati športaši, no u knjigi ćemo najti samo Mir­nu Jukić — na sliki. O športaši —na drugom mjestu. 

 

Nakladnik: Carl Gerold’s Sohn Verlag, 35 E; knjiga se more kupiti u knjižara: Frick — u 1., 10. i 12. grad­skom kota­­ru; Morawa (1., Wollzeile 11; SCS-Vösendorf, Dolnja Austr­i­ja), skalsky (22. kotar). Dol­nja Austrija: Korneuburg; takaj i u drugi savezni zemlja.
(uredn.)

 

Kategorije