Prilikom 60. obljetnice postojanja je Tamburica Vorištan prošlu nedilju pozvala na jubilarnu mašu u seosku crikvu. Ovo je samo prva od ukupno pet priredab, ke društvo predvidja ovo ljeto.

Vorištan – Jur na Vazmeni pandiljak je Tamburica Vorištan oblikovala sv. mašu u domaćem selu, posebno 60. jubilarno ljeto je tamburaško društvo ali prošlu nedilju sa svetačnom jubilarnom mašom službeno otvorilo. Zanimanje za ovu priredbu je bilo veliko, tako da vorištanska farska crikva nije samo bila puna s domaćimi nego i s gosti iz drugih hrvatskih sel iz okolice.

Na početku sv. maše – ka se je služila osebujno za sve pokojne člane, podupirače kot i predsjednika Jožefa Hickla, ki je stoprv prošlo ljeto umro – je seoski farnik Ignac Ivančić kot prvi imao čast čestitati „60-nikom” ali i pozdraviti nazočne vjernice i vjernike. Da bi svi mogli pratiti muzički okvir ove Božje službe, je Tamburica Vorištan priredila i posebne knjižice s teksti jačak.

Bogati i šarolik program

Tamburica Vorištan je započela jubilarnu mašu s Pristupom iz maše, ku je komponirao vorištanski muzičar i skladatelj Johann Probst. Zvana toga je pri sanktusu zaglušao i Svet iz tamburaške maše Štikapronca Richarda Bedenika.

Nadalje su predstavili i poznate crikvene melodije kot na primjer Ljubav je pronašla put, Velik si ili Krist čekao je na ubrovi. Ali ne samo tamburašice i tamburaši, ki su pokazali svoje precizno muzičko znanje, nego i jačkarni kvintet oko muzičke peljačice Sabine Trabichler je oduševio pohodnice i pohodnike jubilarne maše.

Presenetila je Tamburica Vorištan pri tom s jačkom Kristuše, ljubav tvoja, s kom su doprimili polet i moderni ritam u muzičko oblikovanje jubilarne maše.

Posebna jačka je bila ali i Hvala. Po zahvalni riči, ke je izrazio Štefan Matković, je zaglušala ova jačka, koj su si vorištanske tamburašice i tamburaši sami izmislili i prilagodili tekst. Potom je stalo još blagoslavljanje posebnoga jubilarnoga vina na programu a sv. maša je završila s Črnom Madonom, ka je bila dostojan konac ove posebne priredbe. Nije ada bilo čudo, da je publika nadarila Tamburicu Vorištan za ov zvanaredan nastup s burnim aplauzom i standing ovations.

S tim svečevanje ove prve jubilarna priredbe ali još nije bilo na koncu. Svi nazočni su bili pozvani na agapu u općinski lozni stan. Onde su gosti mogli uživati u slatki i slani kolači kot i u jur spomenutim vinom – Žuti muskat i Zweigelt vorištanskoga vinogradarstva Gerdenić.

Dojduća priredba jubilarno- ga ljeta će biti Tamburaški večer na Duhe s nastupum Graničarev kot i grupe PAX.

DJ