15. februara je održan po 15. put »Medjunarodni dan materinjega jezika«. Polag izjave Unesco-a (Medju­narodne organizacije za pro­svjetu, nauku i kulturu) polovica svoj oko 6.000 jezikov širom svita je u velikoj pogibelji da nestanu. A austrijski škola lani je bilo 226.547 školarov i školaric kim je razgovorni jezik drugi nego nimški. Ukupno je u Austriji registrirano kih 80 razgovornih jezikov. Hrvat­skim se služi 12.491.

 

BEČ — Kako je izjavilo služ­beno mjesto za servisiranje me­dijov o novi Au­strijanci i Austrijanka u prošlom škol­skom ljetu 2012./13. najpro­ši­reniji je­zik uz nimški je tako­zvani bks (bosanski-hrvatski-srpski) sa 66.000 govornikov. Zatim slijedi turski s 59.000 i albanski s već od 15.000 govornikov.

 

U pogledu na bks točan broj je 65.701 (5,9 posto svih školarov na opći obavezni ško­la, 6.011 na opći viši škola-zd­ol­nji razredi [Ahs], 3.481 u gor­nji razredi, 5,828 na obrtni škola a 8.299 na Bmhs). Bks je podiljen i na srpski kao razgovorni jezik (23.326), hrvatski (12.491) i bosanski (12.357). 13.647 zabilježilo je oficijelni pojam bks. Ukupno u škol­skom ljetu 2012./13. ima 2.353 školarov već (uključivši bosa­n­ski, hrvatski, srpski i srpsko­hrvatski) nego još u prošlom školskom ljetu.

 

Najveć dice s drugim nego nimškim jezikom ima u Beču. Pri većjezičnom naticanju šk­o­larov »Reci multi« je bilo zastupano 39 jezikov. U školskom ljetu 2012./13. širom Au­strije su zabilježili 76 razgovornih je­zikov *) Po nim­škom najprošireniji su uz bks još tur­ski i albanski i rumunj­ski (10.625), arapski (7.876), poljski (6146), ugarski (54.97), engleski (3.980) i čečen­ski (3.790).

 

Ukupno širom Austrije naj­zaduje broj školarov zbog ni­ske stope porodov jur od 1990. ljeta. Ali nasuprot tomu je n­a­rasao i još uvijek raste broj ško­larov s drugim nego nimškim razgovornim jezikom. U minu­lom školskom ljetu ih je bilo ukupno 19 posto a u 2010./11. kih 18 posto.

(uredn.)

 

 


*) Ovomu triba još dodati „druge je­zike“ (11.565 školarov/ic), „drugi azijatski jeziki“ (1.136), „drugi af­rički jeziki“ (625), „drugi europski jeziki“ (181) i „američki jeziki“ (8).

 

Kategorije