Folklorni ansambl Kolo-Slavuj je održao svoju redovitu generalnu sjednicu utorak, 16. novembra u društveni prostroija u Hrvatskom centru u Beču. Pri sjednici je Gabriela Novak-Karall potvrdjena kot predsjednica. Do promjene je došlo kod tamburašev. Predstavili su i plane za jubilarno ljeto 2011. Novi peljač muzike je Aleksander Černut, ki je naslijedio Kristijana Karalla. Potpredsjedniki su Viko Golumba i Vera Mikula, za blagajnicu je odibrana Eva Mager a za tajnicu Mihaela Ferčak. Plesače pelja nadalje Štefan Novak.

BEČ — Folklorni ansambl Kolo Slavuj svečuje kljetu 40. obljetnicu postojanja. Jubilarno ljeto ćedu otvoriti s nastupom pri »Hrvatskom balu« u Beču. Kolo-Slavuj će oblikovati otvaranje bala, ki stoji u znaku obljetnice »90 ljet Gradišće«. „Mi ćemo tančeno i muzički dati pregled o folkloru gradišćanskih Hrvatov u jednoj posebnoj točki“, je rekla Gabriela Novak-Karall. Predvidjeno je nadalje skupno svečevanje sadašnjih i bivših članov Ko­lo-Slavuja a za najesen pripravljaju posebnu priredbu, ka će stati u znaku jubileja.

O daljnji plani za 2011. ljeto je rekla predsjednica ansambla Gabriela Novak-Karall, ka je pozitivno bilansirala minulo društveno ljeto:

  • program na polnoć pri prošlom »Hrvatskom balu« u Beču s baroknimi, dvorskimi plesi zu skupnu pratnju tamburašev i gudačkoga ansambla Con arco
  • obnova vezov koruškim Slovencem s pozivom i nastupom na tamburaškom festivalu u Šentjanžu v Rožu
  • nastup u okviru „Styriarte“
  • Plani za 2011. ljeto — jubilej »40 ljet Kolo-Slavuj«
  • početak jubilarnoga ljeta s nastupom za otvaranje »Hrvatskoga bala“, ov ansambl je jur  nastupio na otvaranju Hrvatskoga bala u 1971. ljetu
  • završetak projekta knjige o „plesni običaji gradišćanskih Hrvatov“ na bazi zapisov i istraživanj dr. Ivana Ivančana, ki su temelj djelovanja ansambla, u suradnji s njegovim sinom prof. Andrijom Ivančanom
  • uz internu svetačnost za aktivne i bivše člane, jubilarna gala s posebnim geslom — planirana je i nova koreografija
  • ansambl se u prošli ljeti znatno pomladio,
  • trenutno folklorni ansambl Kolo-Slavuj ima već od 50 aktivnih članov. (uredn.)

Kategorije