Subotu, 27. novembra početkom u 13 uri će se održati po peti put u Stinjaki Hrvatski dvoranski nogometni turnir jug. Pozivu organizatora, Hkd-jug su slijedili i ovoljeto hrvatski nogometni klubi SV Nova Gora, Ask Stinjaki, Askö Hodas, SV Sabara i SC Čajta na takmičenje. Igrat će se po sistemu prvenstva (svaki protiv svakoga) za vridan pokal i lipe druge nagrade. Početak ove priredbe oblikuje naraštaj, naime momčadi zdola 8, zdola 12, zdola 14 i zdola 16 ljet iz Čajte, Nove Gore i Stinjaki.

STINJAKI — Hrvatskim dvoranskim nogometnim turnirom, ki se po peti put održava, će jur kao tradicionalno otvoriti ovoljetnu sezona dvoranskoga nogometa u Gradišću. Serijski dobitnik ovoga turnira, momčad iz Nove Gore, će imati ljetos s domaćini Askö Stinjaki opet jakoga konkurenta.

Momčadi SC Čajta i SC Sabara ke su završile uspješno jesensko prvenstvo, sigurno ne slišu med favorite, ali šanse „autsajdera“ im ipak pripadaju. Momčadi iz Hodasa pravoda jedva ki pouzdava važnu rič prilikom ovoga turnira.

Zanimljive i zabavljive igre ćedu sigurno lifrati i momčadi narašćaja klubov SV Nove Gore, Askö Stinjaki i SC Čajte. Naime utakmice najmladjih ćedu se početi u 10 uri i ćedu nuditi pregled razvitka nogometnoga naraštaja od 8 do 16 ljet.

Sve momčade čekaju vridne nagrade, ke su darovali velikodušni sponzori Avita, Aktivpark Novi Grad, Novi Grad Mineralna Voda, Šport Tiger, Vino Mate i P3 Santalek.

Kategorije