Subotu, 9. i nedilju, 10. oktobra novi dijecezanski biškup dr. Egidije Živković je pohodio svoje rodno sel Stinjački Vrh (Hackerberg) i domaću faru Stinjaki. Od ukupno 357 stanovnikov u Stinjačkom Vrhu su se veselili osebujno oni ki nosu ime Živković ili Rešetarić. Ponosni su ča je biškup Egidije Živković, koga doma zovu Gidi,  sin sela. Otpodne je biškup u domaćoj igri na igrališću na Stinjaki udrio labdu za početak utakmice protiv Volje (Wallern) iz Zajezerja, ku su dobili domaćini s biškupskim blagoslovom.

U nedilju 10. oktobra slavlje je počelo na cimitoru na Stinjaki, na grobu pokojnoga mu oca, a zatim su uz koračnicu išli u fasku crikvu. Kako je rekao sām biškup Živković, da mu je bilo teško kad je bio ovde ministrant i bogoslov. „Kad sam ovde svečevao mladu mašu si nisam mislio da ću simo najzad dojti kao vaš novi biškup. Prosim vas, da molite za vašega biškupa — to su bile zahvalne riči na kraju sv. maše novoga biškupa dr. Živkovića.

U prodiki se je zahvalio, da je mogao dojti u svoju domaću faru i „da se s Vami Bogu morem zahvaliti kao svećenik i kao novi biškup. Hvalim mojim roditeljem, tebi draga majka i pokojnomu ocu ki mi u ovi dani jako fali, da ste moj život ispunili vjerom, ljubavlju i našom lipom hrvatskom materinskom ričom. Hvalim mojoj sestri s familijom, mojoj rodbini, pokojnomu didi i babi, farnikom naše fare u koj sam pokršćen, u koj sam dostao kršćanski duh, bio sam ministrant, bogoslov, imao sam prvu prodiku kao mladomašnik, a danas se vraćam kao novi biškup. Prosim Vas za vaše živo svidočanstva za vjeru u ljubav našemu hrvatskomu narodu. Dajte našoj mladini vjeru, materinsku hrvatsku rič i našu bogatu kulturu, da bi i naš narod na ovom prostoru i nadalje opstao. Konačno Vam hvalim ki ste došli na moje biškupsko zaredjenje u Željezno i je tako suoblikovali i je s Vašom molitvom sprohodili. Kao novi biškup tribam i nadalje vašu pomoć, sprohadjajte me s vašom molitvom u vaši domaći fara. Imate posebno mjesto u mojem srcu. A u mojoj molitvi prosim za vas Hrvate Božji blagoslov.“

Općina se je zahvalila na velikoj časti Živkovićevoga imenovanje za biškupa i da će i na dalje gajiti našu lipu hrvatsku materinsku rič i kulturu. Za poklon je dostao „triptih“ ki kaže teretni put iz Vrha na Stinjake, farsku crikvu na Stinjaki i stinjačku nošnju).

Po svetoj maši je kih 1000 vjernikov iz Stinjakov, Stinjačkoga Vrha i okolice imalo mogućnost da upoznaju novoga biškupa Željezna. (vili tišinaj)

Kategorije