ŽELJEZNO — Na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu je završilo šest mladih učiteljic izobrazbu za hrvatsko i dvojezično podučavanje na osnovni škola. Četire su završile cijeli studij, a dvi su uz svoju sadašnju službu kao učiteljice na osnovnoj školi položile ispit za hrvatski.

 

Titulom Bachelor of Education su zgotovile studij Adelina Gartner iz Pandrofa, Dagmar Hercig iz Velikoga Borištofa, Ana Krupić iz Uzlopa i Ana Katarina Kinda iz Beča, ka vuče korijene iz Velikoga Borištofa i Bibinja (Hrvatska).

 

Dagmar Hercig i Ana Katarina Kinda su završile studij u Beču, a u Željeznu su položile dodatni ispit za hrvatsko i dvojezično podučavanje. Dvi su uz svoju redovitu službu na škola apsolvirale dodatnu izobrazbu za hrvatski. To su Tereza Pfaller iz Pandrofa, ka podučava na ondešnjoj osnovnoj školi, i Heike Čmarić iz Cindrofa, ka je učiteljica na OŠ Rasporak.

 

Tri apsolventice ćedu se zaposliti na gradišćanski škola, ali kade točno još nije poznato. Ana Katarina Kinda predvidja djelati u Beču, zvana toga kani još i završiti masterski studij. Izobrazba za Bachelor of Education dura troja ljeta na Pedagoškoj visokoj školi.

(uredn.)

 

Kategorije

Slike