Pred kratkim je u veleposla­n­stvu Republike Hrvatske u Beču bila prezentacija knjige Josipa Seršića s naslovom »Hrvatski Beč«. Knjiga govori o povijesti Hrvatov u B­e­ču počevši od 16. st. i izašla je u nakladi Carl Gerold’s Sohn. Osim toga, autor, ki se jur ljeta dugo bavi temom austrokroatike, piše i o znanosti, kulturi i gospodarskoj vezi izmed Hrvatske i Beča.

 

BEČ — Hrvatski veleposlanik u Beču Gordan Bakota, idejni otac knjige mr. Micha­el Ellenbogen i sām autor dr. Josip Seršić 7. oktobra u prostorija Veleposlanstva u Heuberggasse 10 su predstavili knji­gu »Kroatisches Wien/Hrvatski Beč«. Velikomu broju za­in­ter­esirane publike se je obra­tila i mr. Brigitta Umstätter iz tajni­čtva izdavačke kuće. Au­tor u ovoj knjigi piše o znanosti, ku­­l­turi i gospodarskoj vezi med Hrvatskom i Bečom. Jo­sip Ser­šić se jur duga ljeta ba­vi te­mom austrokroatike odnosno s Hrvati u Beču. Bio je i kurator izložbe i inicijator sim­pozija »400 ljet Hrvati u Beču«, koga je organizirao Hrvatski centar u Be­ču krajem 2009. lje­ta, ki je bio posvećen povijesti Hrvatov u Beču i željio dokazati njevu autohtonost u ovoj metropoli na Dunaju.

 

Knjiga »Kroatisches Wien/ Hrvatski Beč« kaže slijede Hrvatov u Beču i je rezultat dugoljetnoga istraživanja na pro­storu Austrije. Pokazuje na in­teresantne detalje kako su to spomenploče, zgrade, ulice, ke i danas spominjaju na Hrvate u Beču. Knjiga pelja štitelje na interesantno putovanje u hrvat­sku kulturnu povijest početo od 16. stoljeća do danas. Poglavlja su na primjer „Bečki Hr­vati i hrvatski Bečani“, „Možda već u davnim vremenima“, kade ide za povijest Hrvatov u Be­ču, zatim „Osvrt na znanost, umjetnost i kulturu“ i „Hrvatska i Beč — gospodarski odnos s dugom poviješću“.

 

Josip Seršić je pokazao i na činjenicu, da se je i u području ulice Gudrunstrasse nalazilo hrvatsko selo. Onde da su se naselili Hrvati, ki su bili prognani iz Spittelberga, a onda i iz Alsergrunda. Polag Josipa Seršića su se Hrvati iz Morav­skoga polja doselili u Austriju još pred današnjimi gradiš­ćanskimi Hrvati. Josip Seršić dvojezičnom knjigom kani u­putiti i mladju generaciju, koj nije svisna hrvatska kulturna povijest i ka ne zna već tako dobro hrvatski.

 

Veleposlanstvo R Hrvat­ske u Beču planira u decemb­ru otv­a­ranje izložbe s fotografijami, ke nisu imale mjesta u ovoj knjigi ali su važni reprezentativni dokumenti dugoljet­noga istraživanja Josipa Ser­ši­ća za svoju knjigu »Hrvatski Beč«. Knjiga (35 €) je izašla u nakla­di Carl Gerold’s Sohn.

(urd.)

 


Josip Seršić

Josip Seršić se je rodio 1948. ljeta u Baški na otoku Krk u Hrvatskoj. Jur za vrime svojega školovanja i studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu je pokazao veliki interes za povijest svoje domovine. Od 1988. ljeta živi u Beču. Od onda se intenzivno bavi poviješću Hrvatov u Austri­ji i redovito publicira različne članke o Hrvati u Beču, pred svim u HN.

Kategorije