Hrvatski Savjet za narodnu grupu se je pandiljak, 13. marca sastao u Željeznu. Pri prvoj sjednici tekućega ljeta su člani zaključili predlog za podiljenje subvencijov, ke dodiljuje Savezno kance­larstvo. Lani kako jur u za­d­nji ljeti je ovo podupiranje za hrvatsku narodnu grupu iznašalo ukupno 1,1 milijun €.

ŽELJEZNO — Pri sjednici hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu su odibrali novoga pred­sjednika. Polag dogovorenoga rotacijskoga prinicipa je Martin Ivančić od Hrvatskoga kul­turnoga i dokumentarnoga cen­tra preuzeo predsjedničtvo od Lea Radakovića od Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih političarov (ÖVP). Stanko Horvat od Hrvatskoga kulturnoga društva je odibran za pot­predsjednika Savjeta.

Člani Savjeta su uz podilje­nje subvencijov diskutirali i o školski i medijski tema. Tako se Savjet zalaže za to, da škol­ska reforma ne ide na račun dvojezičnih škol. Polag riči Martina Ivančića je jur dogovoreno s nadležnim ministar­stvom i sa Školskim savjetom da će se pri slaganju škol obavezno zgledati na narodnu gr­u­p­u. Organizatorski da ćedu se slagati samo manjinske škole, tako da budu svi ravnatelji dv­o­jezičnih škol imali ispit hrvat­skoga jezika, je rekao Martin Ivančić u razgovoru s Hrvat­skom redakcijom ORF-a.

U pogledu na medijsku situaciju narodnih grup su se člani Savjeta složili u tom, da za manjinske medije triba naj­ti temeljno, sistemsko rješenje. Polag riči Martina Ivančića je jur peljao razgovore s minist­rom Thomasom Drozdom, ki je odgovoran za novelu Zakona o podupiranju štampe. U ti razgovori je Ivančić predložio ministru, da se jedan (1) posto svih saveznih subvencijov za štampu dā manjinskim medijam. Predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva Ivica Mikula je pri sjednici Savjeta predložio drugi model za pod­upiranje manjinskih medijov, ki bi se usidrio u novom Zakonu za publicistiku. Isto kako i zastupniki koruških Slovencev Mikula kani, da se ma­njin­skim medijam isplaća fiksirana svota, ka bi se po potriboći još mogla povišiti.

Kako i svaki put pri prvoj sjednici u ljetu je ov gremij od 24 savjetnikov zaključio predlog o podiljenju subvencijov iz lonca Saveznoga kancelarstva, i to jednoglasno. Pretpostav­lja se, da će ukupno podupira­nje kao lani znašati 1.110.600 eurov. 30 hrvatskih društav će — ako Kancelarstvo slijedi pred­l­ogu — dostati subvenciju (vi­di tabelu).

Kategorije