Kako se zaraza koronavirusom iz dana u dan sve već širi u Austriji, ponovno upe­ljanje nošenja zaštitnih ma­skov u širjem javnom pros­to­ru, na austrijskoj saveznoj r­azini, sve je bliže i izgledni­je. To je potvrdio i ministar zdravlja Rudolf Anschober u petak 17. julija na konferenciji za novinare u Beču, izvijestivši javnost o aktualnom epidemiološkom stanju u zemlji.

BEČ — Kako su pokazali u petak podatki Ministarstva zd­ravlja u poslidnjih 24 uri za­bilježeno je 169 novih slučajev zaraze koronavirusom i na ta dan je bilo 1.393 aktivno Co­vid-19 oboljelih, od čega je bi­lo 99 hospitalizirano, uklju­ču­jući 11 osob u intenzivnoj njegi.

Brojka od gotovo 170 novozaraženih osob u jednom da­nu bila je rekordna vridnost od početka popušćanja mjerov u misecu aprilu, ka kako se pri­bližava jesen, sve već brine ka­ko austrijsku vla­du tako i zdra­vstvene stručnjake i djelatnike. Najveć novozara­ženih je u Gornjoj Austriji (60), Be­ču (57) i Dol­njoj Austriji (38).

Od početka pandemije u februaru do danas u Austriji je od ukupno 734.413 testiranih osoba njih 19.439 bilo pozitivno na koronavirus, 17.335 ih je ozdravilo, a 711 umrlo.

„Obvezno nošenje maskov mogla bi ponovno postati te­ma na saveznoj razini. I to pri­je nego ča mnogi vjeruju“, re­kao je u petak ministar Anscho­ber. Napomenuo je kako je tre­nutačno Austrija podiljena na dva dijele: tri savezne zemlje Beč, Gornja Austrija i Dol­nja Austrija, ke se boru s klas­teri zaraze, tr preostalih šest pokrajin ke imaju neznatan broj novozaraženih.

„Sada imamo regionalno iz­bijanje zaraze i stoga je potri­bno i regionalno upravljati pr­o­tumjerami“, istaknuo je dodavši: „Moja je preporuka da sva­gdir kade god je uzak prostor, ponesete i stavite masku“.

Anschober je rekao kako vla­da trenutačno sa stručnjaki i svimi ostalimi važnimi čimbeniki djela na priprava za „ponovno upeljanje obaveznoga nošenja maske u roku od 24 uri“. Ustvrdio je da su austrij­ski gradjani, po otkrivanji kla­sterov zaraze u neki od austrij­skih pokrajin postali „pažljivi­ji i svisniji rizika od zaraze ko­ro­navirusom“.

„Držite obavezni razmak. Ako to nije moguće, onda triba na svaki način staviti masku — na primjer, ako vidite da je u supermarketu red za blagajnu“, rekla je austrijska virologinja Elisabeth Puchhammer-Stö­k­kl s bečkoga Medicinskoga sv­e­učilišća na zajedničkoj Pressici s ministrom Anschoberom poručivši: „Toliko se fleksibilan mora biti. A, ako ne ide ta­ko, onda triba upeljati obavezu nošenja maskov“.

Austrijska Liječnička komora je jur u četvrtak, 16. julija izrazila mišljenje da je obzi­rom na sta­lan, i ne baš mali, porast broja novozaraženih u Austriji, uputno odmah upe­ljati ponov­no obavezno noše­nje maskov u javnom prostoru.

Trenutačno su maske u Au­striji obavezne u sredstvi javnoga prijevoza, apoteka i zdr­a­vstveni ustanova. Neke od pokrajin, kao na primjer Gornja Austrija i Solnograd u ki su ot­kriveni klasteri zaraze proširili su obavezu nošenja maskov na širji javni prostor, a pokrajina Koruška ka stalno ima najma­nji broj ili uopće nima zaraže­nih, zbog navale domaćih i str­anih turistov na nje tepla je­zera i gradiće na nji, upeljala je za ljubitelje noćnoga života obavezno nošenje maskov od 21 uri navečer do 2 uri jutro.

(Snježana Herek)

Kategorije