Ov pandiljak, 17. junija, se je u saveznoj gimnaziji u Željeznu održao „Hrvatski večer“. U centru pažnje su stali skeči, ke su školarice i školari predstavili publiki.

Željezno – Jur po treti put su školarice i školari hrvatskih f-razredov organizirali i sudjelovali pri takozvanom „Hrvatskom večeru“ u gimnaziji Kurzwiese, na koncu školskoga ljeta. Velik broj prijateljev, roditeljev kot i drugi kotrigi obiteljev dice je zato došlo u svetačnu dvoranu škole, da bi vidili ča su se dica za ovu priredbu posebno naučila.

Muzika i gluma

Kot prva točka je školski tamburaški orkestar Travica, pod peljanjem Maksa Prennera, na muzički način pozdravio goste, i to s pogodnom jačkom Živilo bratinstvo. Mlade tamburašice i tamburaši su ali i med pojedinimi bloki večera pokazali njihovo tamburaško znanje. Tako su zaglušale na primjer i poznate melodije Žuto lišće ljubavi, Ja mislim na te i Veselo je društvo naše. Da bi i publika mogla oduševljeno jačiti, su teksti jačak bili otiskani u programski knjižica.

Po šalnom pozdravu od strani školarov su onda stupili prve glumice i glumci na pozornicu. Kronološki – od prvoga do četvrtoga razreda – su oni pokazali svoje glumačke sposobnosti. Za one u publiki, ki ne vladaju dobro hrvatskim jezikom, su se prevodi skečov prenašali na veliko platno.

Školarice i školari prvoga hrvatskoga razreda su ukupno pokazali šest kratkih skečov, pri ki su nevjerojatno dobro predstavili poante pojedinih kusićev. Publiku je oduševio i drugi razred. Oni su na šalan način pokazali scene iz školske svakidašnjice. Dokle su prinosi prvih dva razredov bili na gradišćanskohrvatskom, se u gimnaziji Kurzwiese od tretoga razreda počne učiti standardni jezik. Tako su školarice i školari tretoga hrvatskoga razreda predstavili svoje kratke igrokaze na standardnohrvatskom jeziku. Kratki uvod na hrvatskom kot i nimškom jeziku na početku svake kazališne igre je pri tom dao svenek prvi uvid u sadržaj. Treti razred je pri tom pred svim s Hrvatsko-hrvatski jezični problem iz pera Joške Weidingera presenetio i oduševio publiku, ka se je smijala do suz. Jedinu dužu kazališnu igru su na kraju predstavili školarice i školari četvrtoga razreda s kazališnom igrom Kod lječnika. Oni su pohodnicam i pohodnikom prezentirali smišne i čudne situacije med liječniki i pacijenti i tako priredili Hrvatskom večeru dostojan konac.

Zavježbali su program sa školaricami i školari učitelji hrvatskoga jezika, ki su i organizirali ovu priredbu, Julijan Himmelbauer, Bettina Preselj i Sabina Nagy.

Zbogomdavanje direktorici

Kot je direktorica Karin Rojacz-Pichler jur napomenula u svoji pozdravni riči, je ljetošnji „Hrvatski večer“ za nju bio i zadnji kot direktorica. Pajngrčanka će naime s koncem ovoga školskoga ljeta stupiti u mirovinu. Jur u okviru jačke Nikada neću pozabiti tebe se je Max Prenner u ime Travice oprostio od direktorice, ka je podupirala osnovanje i djelovanje ansambla i to pred svim i s fiksnimi vlašći jedinicima vridnosti (Werteinheiten) u školskoj satnici.

Na kraju Hrvatskoga večera je za Karinu Rojacz-Pichler nastalo onda još jednoč emocionalno, kad su se Bettina Preselj i Julijan Himmelbauer u ime „Hrvatov u školi“ oprostili od dugoljetne direktorice škole. Predali su joj kot mali dar buket rožic kot i, pokidob je ona i učiteljica biologije i francuskoga jezika, nimško-hrvatski rječnik s posebnim fokusom na biološke i druge prirodnoznanstvene izraze i riči.

Očito ganuta od ovoga presenećenja je Rojacz-Pichler naglasila kako se kot gradišćanska Hrvatica ufa, da će hrvatski jezik kot i tamburaška muzika i nadalje još ostati sastavni dio školske ponude gimnazije Kurzwiese. Za ovu želju, će se i nadzornica za dvojezično školstvo Karin Vukman-Artner svakako zalagiti i ju ispuniti.

DJ