Suha i vruća ljeta stvaraju najbolje uvjete za gljive vrsti Diplodia, ke zarazuju jabuke i hruške.

Diplodia, to je ova gljiva, ka me u prošlo vrime gnjavi. Lipi hrvatski prijevod za to još nisam našla. Posvećeno snitljivoj pšenici ću jednoč pisati, da se i snitljiva kora teško prodaje. Ta je naime pogodjena od gljive. Govor je o črnom Rindenbrandu, gljivičnoj bolesti, ka farba kore jabuk i hrušak črno i gleda, da polako umiraju stabalja. Diplodia se zovu različne vrsti gljive, ke ishasnuju minjanje klime. Ako je vrime naime jako vruće i suho kot na primjer 2021. i 2022. i mali cipi morebit nimaju najbolje uvjete (dost vode, dost hrambenih tvari) onda su jabuke i hruške ugrožene od ove bolesti. Sad u zimi pred ili kod obrezivanja stabalj se škode osebujno lipo vidu. Polag inicijativov za sadovne sinokoše je u pogledu na minjanje klime diplodia najveća pogibel za sadovnike. Gljive vrsti diplodia postoju jur od 19. stoljeća u Europi i su pred svim bili problem u lozarstvu. Od velike vrućine 2003. ljeta se povećano pojavljuju škode i kod mladih jabuk, kasnije od 2019. ljeta i kod (mladih) hrušak.

Kako izgleda infekcija

Infekcije spočetka nisu vidljive. Stoprv kad je drvo pod stresom zbog vrućine, suše, manjkanja hrambenih tvari ili imelov su vidljivi simptomi. Na kori stabla ili većih vodećih kit se pojavljuju črna mjesta. Čini se kot da se je kora na ovi mjesti sjela. Obično su prvi simptomi vidljivi na sunčenoj strani. Uz spomenuta črna mjesta se nahadjaju čuda puti male rane, na primjer od mraza. U te rane se je vjerojatno ušmuljala gljiva i inficirala stablo. Infekcija se more širiti po cijelom stablu. Mjesta, kade ste obrizali stablo se farbaju črno, čuda puti otpada u kasniji štadiji i kora. Kod mladih stabalj je kora na čuda malih mjest pukla.

Kako postupati?

Ako se bolest opaža u ranom štadiju, morete izrizati mjesta. Sve inficirane dijele drva hitite u otpad ili požgete. Škare i druge spravi dezinficirajte alkoholom, a ranu namažete pastom s fungicidom. Ako imate sriću će kora obrasti ranu. Ako je jur preveć dijel drva inficirano, morate srušiti cijelo drivo, požgati sve dijele, dezinficirati sve alate i najbolje ne posaditi novo drivo na istom mjestu, ar su špori mogli dospiti i u okolišnu zemlju.

Kako preventivno djelati?

Bilite osebujno mlada driva, ovako kora manje pukne zbog mraza ili jakoga sunca. Mlada driva tribaju u suhi faza vodu, a to po 60 litrov svakoga drugoga ili tretoga tajedna. Odstranite travu okolo driva, ovako nima konkurencije za vodom. Stavite sloj malča okolo stabalj, kombinirajte pri tom različne materijale. Ako imate probleme s gljivičnimi infekcijami u vrtu, nekate ostaviti odriženo kiće u blizini stabalj. Ako posićete kiće i sićke, nekate je hasnovati pod stabalji nego koristite je u drugi mjesti vrta, kade ne more dojti do infekcijov.

Tereza Grandić

Kategorije