VULKAPRODRŠTOF — Biškup Željezna, Egidije Živković je imenovan časnim gradjanom Vulkaprodrštofa. Općina mu je dodilila čašno gradjanstvo kao znak zahvale za dugoljetnu službu kao farnik sela. Od 1994. ljeta je E. Živković službovao u Vulkaprodrštofu.

Načelnik Rudi Haller je rekao, da su ovo treto časno gradjanstvo općine dodilili novomu biškupu Živkovići, kad su jako ponosni na to, da je dugoljetni farnik sela zibran za ovu funkciju. Uza to da je Živković kao farnik obnovio farof i crikvu i nabavio je nove orgulje.

Časnim gradjanstvom se općina zadužuje, da će staviti na raspolaganje grob i preuzeti stroške za pokop. Zvana toga si Haller od čašćenja očekuje i neke sinergije jer da biškupiji slišu neka zemljišća, ke bi općina tribala za gradjevinske mjere protiv poplave.

Časno gradjanstvo je biškup Živković primio u okviru žetvene zahvalnice. Ovo je bila oproštajna maša novoga biškupa od svoje dosadašnje fare. U svojoj prodiki je Živković naglasio, da mu je Vulkaprodrštof bila prva velika ljubav. Prilikom nediljnoga svečevanja u Vulkaprodrštofu je biškup Živković oglasio i svojega nasljednika kao farnika. To će s 31. oktobrom biti dr. Petar Ivandić (41), u Bosni rodjeni Hrvat, ki je i novi moderator dijecezanske kurije i peljač biškupskoga sekretarijata. Dosada je službovao u Vorištanu, Bijelom Selu i Bizmetu, a zadnja ljeta je bio u Rimu. (ured.)

Kategorije