Sobotka: Utvrdjen je krizni plan za balkansku rutu migrantov i izbiglic

Ljeto i pol dana od zatvara­nja zapadnobalkanske rute ustanovljen je zajednički, d­o­govoreni, krizni plan ki tri­ba poboljšati suradnju pogo­djenih zemalj, rekao je mini­star unutrašnjih poslov Austrije Wolfgang Sobotka. Ov je, u izjavi austrijskomu radiju OE1, rekao da se naj­prije triba izdjelati analiza situacije na terenu.

BEČ — Iako je mirno uz ba­l­kansku rutu namjera je da se intenzivira i automatizira suradnja uz uključenje vojske, ka­ko bi se spričili dogadjaji ka­kovi su bili 2015. i 2016. kada je na stotine tisuće izbiglic prik Turske i Grčke dospilo u Austriju, Nimšku i Švedsku. Tada je, kako ističe Sobotka, bio problem dospiti do nadlež­nih ustanova. Kriznim planom su utvrdjeni jasni parametri ki opisuju krizu pokidob je u pr­o­šlosti bilo različitih tumačenj. Glavni cilj je da balkanska ru­ta ostane i dalje zatvorena.

(ur.)