Na hrvatsko-austrijskom go­spodarskom forumu 12. junija u Beču istaknuta je ja­ko dobra gospodarska surad­nja izmed dvih zemalj, tr po­stojanje prostora i mogućnosti za nje daljnje unaprje­djenje. Cilj je skupaspraviti poduzeća iz Hrvatske i Austrije za intenziviranje gospo­darskih odnosev i suradnje.

BEČ — Gospodarski odnosi Hrvatske i Austrije su u stalnom usponu. A je HR jedan od najznačajnijih go­spodarskih partnerov“, naglasila je pred st­otinjak gospodar­stvenikov savjetnica za gospodarstvo u Hrvatskom veleposlanstvu u Be­ču Tatjana Mrvoš. Dodala je da su austrijske investicije iz­u­zetno značajne za hrvatsko gospodarstvo, da je HR na pu­tu gospodarskoga oporavka tr da se u tom kontekstu primje­ćuje ponovno pojačani interes austrijskih ulagačev za HR.

„U svrhu unaprjedjenja dalj­nje hrvatsko-austrijske gospodarske suradnje na inicijativu Veleposlanstva i Austrijske savezne gospodarske komore nedavno je ustrojena neformal­na platforma pod nazivom  »Go­spodarski klub – Hrvatska«, ki bi tribao doprinesti daljnjemu razvoju i poticanju investiranja u Hrvatsku“, rekla je ona.

U Hrvatskoj djeluje prik 700 austrijskih tvrtkov, firmov u ki djela 35.000 ljudi, a Hrvatska je i vrlo popularna turistička destinacija Austrijancev. O te­mi „Investirati u Hrvatskoj“, o investicijski okviri i konkretni projekti, govorio je i ravnatelj Agencije za investiranje i konkurentnost Zdenko Lucić. On je istaknuo da je HR otvorena za investicije tr da postoju velike mogućnosti za suradnju i ulaganja na različni područji u proizvodnji, informacijski tehnologija, poljopri­vredi, industriji hrane, metalo-prera­djivačkom sektoru i turi­zmu.

Predstavniki Agencije za in­vesticije i konkurentnost odr­žali su u Beču i cijeli red sas­tankov s austrijskimi poduzetniki na temu novih investicijov u Hrvatskoj poput nove proizvodne investicije tvrtke Palfinger u Delnica. Na konferen­ciji se je moglo čuti da Hrvat­ska ide u smiru gospodarskoga oporavka, da je investicijsko ozračje mnogo bo­lje nego pri­je, ča je dobar temelj za budu­ć­nost i investiranje. „Hrvatska ima velike komparativne pred­nosti u odnosu na druge zemlje u okruženju, u Hrvatskoj vlada pravi europski mentalitet ča nije slučaj u drugi zemlja i to je jedna od prednosti za ul­a­gače kao i kvalificirana djelatna snaga. Hrvatska je država s velikimi mogućnosti i šansami za strana ulaganja“, rekao je V. Preveden, jedan od managing partnerov konzultant­ske kuće Roland Berger GmbH.

Kategorije