U okviru vorištanske Duhovske fešte je Tamburica Vorištan priredila tamburaški večer i svečevala svoju 60. obljetnicu postojanja. Kot goste si je zato pozvala fileške Graničare kot i grupu PAX.

Vorištan – Tamburica Vorištan svečuje svoju 60. obljetnicu postojanja ljetos s različnimi priredbami kroz cijelo ljeto. Prošlu subotu su priredili tamburaški večer, i to u okviru velike seoske Duhovske fešte u šatoru. Pohodnice i pohodniki u punom šatoru je pri tom čekao bogat i šarolik program, koga je Tamburica Vorištan svetačno i veselo otvorila.

Folklor i večernja zabava

Po muzičkom pozdravu Tamburice Vorištan su Graničari iz Fileža preuzeli pozornicu i oblikovali prvi dio večera. Predstavili su svoj širok repertoar jačak i oduševili publiku pred svim i s trimi tanci.

Slijedila je jedna od posebnosti večernjega programa i to takozvani „Flašmob narodnih jačak”. Jur unajpr je Tamburica Vorištan najavila ov dio programa i pozvala sve muzičarke i muzičare na sudjelovanje. Velik orkestar, ki se je uz vorištanskih i fileških tamburašic i tamburašev sastavio i od članov tamburaških društav iz Celindofa, Uzlopa, Vulkaprodrštofa i Cindrofa, je skupa svirao potpuri narodnih jačak. Publika je ovako čula ukupno 5 melodijov, kot na primjer Klinčac kod rožice, Sve ptičice iz gore i Ki pije vince.

Po flašmobu su onda sami jubilari stupili na pozornicu. Najprije je Štefan Matković dao uvod u povijest Tamburice Vorištan a i seoski načelnik Kristof Wolf je iskoristio priliku i službeno čestitao. Predao je male dare i najavio osebujno financijsko podupiranje prilikom 60. jubileja društva.

Sam nastup Tamburice Vorištan je onda bio podiljen u dva dijele: Dokle je bio prvi blok posvećen opet narodnim jačkam, su u drugom bloku zastupane modernije melodije s kimi su zagrijali publiki i je tako priredili i na ostali večeri. Jer s nastupom Tamburice Vorištan veselo svečevanje još zdavno nije bilo mimo. Večernju zabavu su naime preuzeli PAX-i i zabavljali publiku u šatoru daleko u noć. Ovi su imali konkurenciju u brojni kiritofski atrakcija oko šatora.

Presenećenje u polnoć

Najavljeno je bilo tančeno presenećenje na polnoć. Jur kratko pred tim su se vidili šari suncobrani. A tri muži su bili opet u banatskoj nošnji, tanac s kim su Graničari završili.

I na polnoć je bio Banat na programu, ov put ali pretvoren u karibičku varijantu. Tancoške su bile u ležaljka i pile koktele. A tako se je tancao banat prik suncobranov odnosno koktelov, a floše na glava dvih tancoškov je držao mali Andreas Trabichler, koga su one zdignule. Jedino muži su tancali s originalnimi vilami.

HN