Živo srebro je prošli vikend pozvalo na „Šaru pozornicu“ u seoski farski škadanj. U okviru predstave se nisu samo prezentirali iskušeni kotrigi kazališne grupe, nego pred svim i mlada generacija glumcev.

Trajštof – Kazališna grupa Živo srebro preseneti publiku svako ljeto nanovič sa šarolikimi i bogatimi priredbami. Dokle su lani organizirali veselo glumačko-muzičko otpodne skupa sa seoskim crikvenim zborom kot i s Tamburicom Trajštof, se je program ljetos koncentrirao opet isključivo na glumu.

Dica i odrašćeni skupa na pozornici

Po pozdravni riči Petra Mogyorósija se je počeo prvi dio Šare pozornice. Ov je bio potpuno posvećen kazališnomu narašćaju Živoga srebra. Najprije su dica pokazala dva kratke skeče Buhe kot i Ure s kukovačom.

Posebni vrhunac je bila ali kazališna igra Mali ja sam ja: Sa šarimi kostimi i tančenimi koreografijami kot i prelipim jačenjem su dica s ovim skečom zavježbala pravi mjuzikl. Muziku i melodiju su si Trajštofci posudili od obljubljenoga CD-a Hrvatskoga kulturnoga društva Leti, leti zmaj, čije jačke su zvanaredno odgovarale i se prilagodile ovomu skeču. Oduševljenje publike je bilo veliko!

Kot posebne goste si je Živo srebro u prvom bloku ovoga večera pozvao zvana toga školarice i školare Savezne gimnazije Kurzwiese iz Željezna. Učitelj Julijan Himmelbauer priredi sa svojimi školaricami i školari, ki se uču hravtski jezik, svako ljeto pred ljetnimi prazniki takozvani Hrvatski večer u okviru koga se takaj predstavu kratki skeči i igrokazi.

Pri Šaroj pozornici Živoga srebra su i oni sada imali mogućnost predstaviti jedan dio svojega programa većoj publiki. Školarice i školari prvoga i četvrtoga hrvatskoga razreda su tako razveselili goste sa šalnimi skeči Cukrići, Nove cipele, Tri teci kot i Kod lječnice.

Po kratkoj pauzi, pri koj se je publika mogla okripiti, su u drugom bloku Šare pozornice stale odrašćene glumice i glumci u fokusu, i to s kratkimi kazališnimi igrami Kradljivac u općinskom uredu kot i Lizika uredi sve.

Dokle se je prvi igrokaz vrtio oko stražara Šikanića, ki je bio sklonjen vinu i morao na nalogu načelnika uhapsiti kradljivca u općinskom uredu, se je u zadnjem kusiću srkbila mlada Lizika sa svojimi pitanji i ubadanji (Stichelei) da joj teta Berta prepusti pineze. Ove dvi komedije kot i zabavno nastupanje glumic i glumcev je bio dostojan konac programa Šare po- zornice, pri kom su se ljudi mogli nasmijati do suz i se jednostavno razveseliti.

DJ

Kategorije