U okviru svojega mandata za nadiziranje kako pojedine države zahadjaju s ljudskimi pravi a pred svim i s manjinskimi pravi i kulturnim jerbom i o učuvanjem jezika i identiteta malih i najmanjih narodov i narodnosti, rodjena Pakistanka Farida Shaheed je pohodila i Austriju i na licu mjesta razgovarala sa zastupniki autuhtonih i alohtonih (novodoseljenih) narodnosti i nacionalnih manjin. Tako je uz ostalo i bilježila situaciju kod hrvatske narodne grupe u Gradišću u Beču.
UZLOP — Čisto neobičan gost je došao u petak, 8. aprila u osnovnu školu u Uzlop. Dica su bila jako znatiželjna i nisu mogla dočekati dokle dojde gospa Farida Shaheed u 4. razred. Ona je UN-stručnjak na polju kulturnoga prava. Rodjena Pakistanka je došla, da si pogleda školu i dvojezično podučavanje. Školarice i školari 4. razreda su ju pozdravili. Pod peljanjem učitelja Saše Baumgartnera, su dica jačila pozdravnu jačku, prezentirali pjesmicu i su darovali gostom maloga metulja od driva. Sa strane Gradišćanskoga školskoga savjeta, su došli poslovodeći predsjednik mr., dr. Gerhard Resch i nadzornica za dvojezično školstvo u Gradišću, dvor. savj. mr. Edita Mühlgaszner, Mas. Oni svi su si pogledali, kako se u Uzlopu dvojezično podučava.
Po pol ure hospitacije je gospa Shaheed peljala kratak razgovor s dicom. Kad ona sama ne govori nimški, nego engleski, je prevoditeljica prevadjala nje pitanja. Ovo je bilo za školarice i školare čisto nova situacija, peljati razgovor prik jedne treće osobe. UN-stručnjak gospa Shaheed je dici objasnila, ča su Ujedinjeni narodi (UN) i ča su nje zadaće. Pitala je dicu, ča ona držu o većjezičnosti u školi. Odgovori su bili jako jednostavni jasni: „Ako znaš već jezikov, se moreš s čuda već ljudi pominati!“ Ili: „Kao dite se naučiš druge jezike čuda laglje, nego kao odrašćen človik!“
Po oko tri četvrt ure je časni gost opet prošao. Gospa nadzornica Mühlgaszner se je dici zahvalila, da su smili dojti u razred i je naglasila, da dica zaista čuda znaju i na hrvatskom jeziku. Potom su se gosti sjeli u zbornicu škole, kade su i direktorica OŠ Uzlop Ljuba Palatin-Wild i učitelj Saša Baumgartner bili nazočni, kod informacijskoga razgovora. Gospa Shaheed je bila jako zainteresirana u dvojezičnom podučavanju i školstvu, ko joj je nadzornica Edita Mühlgaszner točno razlagala. Školarice, školari, učiteljice i učitelji osnovne škole Uzlop su jako gizdavi, da si je gospa Shaheed izabrala ravnu njevu školu za ov pohod. (Saša Baumgartner)

Kategorije