KLIMPUH — Javna knjižnica (biblioteka) općine Klimpuh je smješćena u Grünberggasse 1. Ima i e-mail adresu: buecherei@klingenbach.bgld.
Nedavno, pandiljak 4. aprila istaknuta i poznata klimpuška autorica, Doroteja Zeichmann, štala je iz svoje knjige »Mrtvi na odmoru« (Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno 1999.) u javnoj knjižnici općine Klimpuh.

Osebujno ozbiljni sadržaj odlomka „Pave na putu domom…“ (autobiografske crte svojega oca), je diboko ganuo, još i potresao zainteresiranu publiku i animirao na živu diskusiju.
Peljačica knjižnice u Klimpuhu je Dragica Ivančić. (ur.)

Kategorije