Mate Kliković, kroz skoro 29 ljet dugo „živa subvencija“ u službi Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, a kroz mnoga ljeta i generalni sekretar ovoga društva, je s 1. januarom o. lj. iz zdravstvenih uzrokov stupio u mirovinu. Da veli zbogom svojim brojnim suborcem, prijateljem i funkcionarom, ke je sprohodio kroz brojna ljeta, pozvao je na feštu u domaći Cogrštof, u prostranu kantinu nogometnoga društva. Onde su mu čestitali i u ime Hkd-a, Kup-komiteta… a uz ostale je i dr. Martin Živković držao kratku laudaciju na Matu Klikovića:

 
„Mislim da je to bilo 1984. ljeta kad je Mate stupio vidljivo i reprezentativno na pozornicu hrvatskoga gibanja u Gradišću. Mislim da je pokojni Džon Müller dobro odlučio, kad je Kulturno društvo za svojega generalnoga sekretara zelo jednoga človika, takorekuć iz naroda, ki govori i jezik naroda. Mislim da je Mate idealan prototip Gradišćanskoga Hrvata, on je pravi „homo Burgenlando-croatensis“, ča znači človik gradišćansko-hrvatskoga kova. Mislim da se u njegovoj osobi spajaju barem četiri aspekti jedne ličnosti, aspekti ki su idealni za funkciju generalnoga sekretara:
 
  1. neizmjerna ljubav prema hrvatskomu jeziku i hrvatskoj kulturi, i to u svakoj faceti hrvatske duše. Mate je po meni i bio na neki način dobra duša u Kulturnom društvu.
  2. drugi važni aspekt za njegovu funkciju: tamburica. Zna-mo, kako ga je biškup László 1971. ljeta još kot sedamnaestljetnoga junaka na Vazam ili na Duhe (ne znam točno) motivirao da bi Mate osnovao tamburašku grupu u Cogrštofu. Citat: i Mate si zna tamburicu svirat. Matine aktivnosti su od Cogrštofa do Bandola i Bijeloga Sela. Sve na ovom mjestu ne morem nabrojiti. Napomenuti morem kotrige njegove tamburaške grupe kot glasitelje  gradišćanskohrvatske kulture po cijelom svitu, još i u Aziju.
  3. Za njegovu funkciju su bile dobre veze u staru domovinu naših preocev, u Lijepu našu (kot se to u himni jači).
a) to su dobre veze političarom (predsjedniku Republike Hrvatske, predsjedniku sabora i drugim)
b) dobre veze diplomaciji (zastupniki diplomacije su i ovput med nami)
c) dobre veze svim kulturnim djelačem u Hrvatskoj na dobrobit našega maloga gradišćanskoga naroda podiljenoga na četiri zemlja, na panonskom tlu
d) dobre veze nogometnim funkcionarom u Hrvatskoj (i to još i sada, po Matinom umirovljenju).
Još bi se mnoge dobre veze u Hrvatsku mogle nabrojiti. Ali njegova ljubav prema nekoč staroj domovini ide tako daleko, da je on izjavio, da bi uz austrijsko državljanstvo uzeo i državljanstvo Republike Hrvatske. Kot se zna mu je i Hrvatska isto domovina (to pokazuje njegov stan u Baški, na otoko Krku, u kom će se silom prilik i sve već zadržavati).
  1. A ne na zadnje: Vino. Njegova pivnica je žarišće kontaktov med mnogimi ljudi različite provenijencije, znači ljudi iz svega svita.

 

Dragi Mate, mi Te poznamo kot človika sa čvrstim kršćanskim svitonazorom, ki je „dobar med dobrimi, da citiram Tvojega imenjaka Matu Miloradića. Ja smim iz Svetoga Pisma citirati pasažu ka na Tebe prilagodjena glasi, da si se u „Borbi borio borbeno“. I to u borbi za naš opstanak. I zato Ti velim hvala! Bog Ti neka udili sve ča si sām željiš, zdravlje i čuda veselja s Tvojom Marijom, s Vašom dicom i s Vašimi unuki. Zato Ti velim od svega srca „Ad multos annos felicissimos“, po našu „željim Ti još mnoga ljeta u najvećoj srići“!
 
Mati Klikoviću su se u pismenoj čestitki obratili i funkcionari seoskoga Hkd-a u Uzlopu pod peljanjem Konrada Robice: Hkd Uzlop Ti od srca želji svako dobro u zasluženoj mirovini po peldodavnom djelu i zalaganju za naš hrvatski narod. Svaka Miloradićeva rečenica opisuje istinito Tvoju ljubav i Tvoje cijenjenje hrvatske narodnosti. Uživaj u budućnosti Tvoju familiju, mirniji život, odmaranje kot i manje skrbi i manje stresa. U prvom redu Ti željimo dobro zdravlje!
 
Najsrdačnije Ti hvalimo za podupiranje i suradnju s našim soeskim društvom kroz mnoga ljeta. Rado bi ostali s Tobom u dobrom kontaktu i pratili Tvoj život kot moderni i oduševljeni vinogradar i seljak.
 
Tvoji prijatelji i odborniki Hkd-a Uzlop
 

Kategorije