ŽELJEZNO — Brončana figura Svetoga Martina od početka miseca augusta boravi u Niuzaljskom dekanatu, jednom od dvanaest dekanatov Dijeceze Željezno. Svoje putovanje je ov kip, ovo umjetničko djelo kipara Paula Mühlbauera iz južnogradišćanskoga Olbendorfa počelo lani na Martinju, 11. novembra. A ljetos do Martinje će ov Sveti Martin proputovati sve dekanate Dijeceze.

Nedilju, 15. augusta, na marijanski svetak Velike maše su ga zastupnik farskoga savjeta u sjeverogradišćanskom Novom Selu dovezli iz susjedne Lajtice (Potzneusiedl). Jur tri dane kašnje je „otputovao“ u Cundrof, Mikištrof i Nimški Jandrof. 23. augusta će ova štatua stići do Gijece, 25. pak u Bijelo Selo, 27. augusta u Nikišdol (Edelstal) a 29. u Pandrof.

Pod naslovom »Sveti Martin iz Toursa — oblikovanje štatue“ Dijeceza je još u novembru 2008. bila raspisala naticanje povodom jubilarnoga 2010. ljeta »50 ljet Dijeceza Željezno« i s temom zemaljskoga patrona. Uvjet je bio, da dvi osobe moru nositi štatu na stalku.

Stručni žiri se je pak jednoglasno bio odlučio za predlog Paula Mühbauera, ki je predložio figuru livanu u broncu, čiji prvobitni motiv je plašć, mantel, koga je umjetnik oblikovao slično kao katedralu, s puno trokutov gori ča do mitre (kape), ka stvara završetak trojedinstva. Nadalje plašć kaže obrambenu funkciju za polugologa muškarca kod nog sveca. Pun je s imeni sveca na već jezikov. Tim je umjetnik kanio stvoriti neki način pečat identifikacije za mnoge narode. (ur.)

Kategorije