VELIKI BORIŠTOF — Uz jur postojeće inicijative za čuvanje klime si načelnik veleopćine Veliki Borištof Štefan Roženić more predstaviti i daljnje korake, tako na primjer produciranje plina od driva, tako da bi se ta plin mogao koristiti prik mriže Begas-a u općini. U Austriji je 855 općin pristupilo Alijansi za zašćitu klime (Savezu za obrambu klime). Ali Veliki Borištof je jedina općina, ka ima dvojezične, nimško hrvatske table, je rekao Roženić. Na ulazu u svako, od ukupno četirih sel općine tablica naznačuje, da će Veliki Borištof biti 9. općina u kotaru Gornja Pulja i 33. širom Gradišća »Klimabündnisgemeinde/Općina u savezu za obrambu klime«. Ovoj alijansi se priključuju općine, poduzeća i škole, da bi aktivno nešto učinile za klimu i protiv visokoga ispuha CO2. Kako je tom prilikom rekao ministar poljoprivrede i okoliša („Životni ministerij“) Niki Berlaković „Promjena klime znači, da će i kod nas nastati neugodnije“. Jur sada se u Austriji moru opaziti promjene zbog stepljenja Zemlje. „Ekstremnih vrimenskih kapriolov kao povodje, vihorov, tuče će biti sve već“. Jedan od putev do obrambe klime je pojačanje obnovljive energije, a na tom području Veliki Borištof more pokazati na projekt ki pokazuje u budućnost: gradišćanski malin uljeve ripice (repce), ki producira repčevo ulje kao gorivo za dizel-vozila. „Tribamo auto, zato gorivo more nastati povoljnije i podnošljivije za okoliš“ je rekao Berlaković. Obnovljiva energija je put do smanjenja CO2 a ujedno i šansa na djelatna mjesta u Austriji ukupno a posebno i u regiji. Kako je dodao ministar Berlaković, triba principijelno šparati energiju — i doma kao i u globalnom kontekstu, ako kanimo rasteretiti situaciju. Program za zašćitu klimu je jedinstven širom EU. Alijansa za klimu je ujedno i mriža za opće stvaranje svisti kao i za savjetodavca za konkretne mjere. Načelnik Velikoga Borištofa Štefan Roženić je pripravan da zašćita klime utiče i na obnavljanje sela. Jur sada griju školu i čuvarnicu posičkanim drivom. Tako je i zastupnik zelenih i Velikoborištofac mag. Joško Vlašić pripravan dati nove predloge i nije krio svoje veselje da će njegova općina sada dostati puno važnije mjesto zbog alijanse za zašćitu klime. Prilikom predstavljanja ove alijanse u Velikom Borištofu je bilo zanimanje publike jako veliko a poslovodja Alijanse za klimu Peter Molnár je naglasio kako zašćita klime je ujedno zašćita samoga sebe. Ima puno stvari u domaćinstvu kade se tomu more doprinesti. A tim se špara ne samo CO2 nego i pinezi“.

Kategorije